Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Hetedik alkalommal adták át Komáromban a Szlovákiai Civil Becsületrend díját. Október 8-án a Duna Menti Múzeum dísztermében ünnepélyes keretek között vehette át a díjat Stirber Lajos, nyugalmazott tanár, a Gaudium vegyeskar karnagya és Hodossy Gyula költő, író, kultúraszervező. Klemen Terézia, a díj alapítója a kuratórium nevében úgy fogalmazott, a két beérkezett jelölés közül nem tudtak és nem is akartak választani.

A díjátadón a vendégeket Keszegh Béla polgármester köszöntötte, aki a díj jelentőségéről szólva azt hangsúlyozta, erkölcsi sorvezető az a mai világunkban, amely az „erénnyel és példával” – utalva a díj jelmondatára – tevékenykedő személyeket emeli ki a közösségből.

Keszegh Béla polgármester (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Klemen Terézia, a díjat alapító polgári társulás elnöke megjegyezte, küldetésük értékelni és jutalmazni az érdek nélküli értelmes és becsületre méltó emberi tevékenységet, a közösség érdekében végzett munka elismeréseként. Kiemelte, ennél a díjnál nem számít a politikai hovatartozás, sem a bőrszín, nincs diszkrimináció. „Csak az számít, ki mennyire képviseli és közvetíti az alapvető emberi értékeket” – húzta alá.

„A Civil Becsületrend Kuratóriumának tagjai ‒ Albert Sándor, Csiffáry Károly, Dusza János, Fibi Sándor, Élesztős Pál, Hulkó Gábor, Katona Márta, Klemen Diána, Klemen Terézia, Kollár Zoltán, Vasik János és az idén elhunyt Nagy János ‒ személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, mely az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját jelenti” – fogalmazott. Kérésére a résztvevők egyperces néma felállással tisztelegtek az elhunyt kuratóriumi tag, Nagy János szobrászművész emléke előtt.

Klemen Terézia (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A klasszikus komáromi polgár

Stirber Lajos több évtizedes zenepedagógiai, kóruséneklési és zenei rendezvények szervezéséért kapta a díjat, akit az általa vezényelt vegyeskar terjesztett fel a díjra. Laudációjában Grassl Ferdinánd úgy fogalmazott, Lajos bácsi életében a legfontosabb a nevelés, amelyet hitvallása szerint a leghatékonyabban a művészeteken keresztül lehet elérni.

„Egy életre elköteleződött a zene és éneklés mellett, életében a kóruséneklés töltött be mindig fontos szerepet. Vallja, hogy a zene nyitottá és érzékennyé teszi a lelket”

– mondta a Gaudium Vegyeskar szólistája, aki szerint a közös éneklés magában hordozza az együvé tartozás élményét. Mint mondta, Stirber Lajos negyven éven át a komáromi Jókai Mór Alapiskolában tanított, tanácsaival ma is segíti egykori iskolája énekkarát.

Diákjaiból megalakította a Kicsinyek Kórusát, mely gyerekek közül sokan, felnőttként is, a mai napig kórustagjai a 2006-ban alapított Gaudium Vegyeskarnak. Emellett alapítója a VOX HUMANA, komáromi énekkarok találkozójának. Stirber Lajos számos tankönyv, zenei tanterv, módszertani kézikönyv, zenei kiadvány szerzője vagy társszerzője. Olyan pedagógust tisztelhetünk benne, aki aktív nyugdíjasként még mindig fáradhatatlanul szervez, munkálkodik a köz javáért – jegyezte meg.

„Következetes ember, aki becsülettel végzi tevékenységét, melyet sem intézmény, sem magánszemély nem honorál. Azonban jutalmazza őt az élet, a zene és azok, akik felé mindezt önzetlenül teszi”

– zárta méltatását.

Stirber Lajos karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja munkásságáért átvehette már többek között Komárom Város Polgármesterének díját, a Katedra Életműdíjat, a Magyar Pedagógus Díjat és Dél-Komárom Díszpolgára díjat. Ez utóbbi átadásakor hangzott el róla, hogy személye kifejezi – Jókai Mór szavaival élve – a klasszikus komáromi polgár mintaképét.

Fibi Sándor gratulál Stirber Lajosnak (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az elkötelezett irodalomszervező

Hodossy Gyula írói, költői, szerkesztői, intézményszervezői, könyvkiadói és több polgári társulás megalapításában való munkásságáért kapta az idei Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat. Személyét a Katedra folyóirat szerkesztősége terjesztette fel a díjra. Hodossy Gyulát Fibi Sándor oktatási szakember méltatta, aki kultúraszervezői munkásságát hangsúlyozta ki. Egyebek mellett felsorolta, hogy

a felvidéki magyar író, költő, szerkesztő aktív részese és alakítója volt a felvidéki magyar kulturális életnek.

Az Iródia mozgalom elindítója, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség alapító elnöke, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, a Lilium Aurum Könyvkiadó létrehozója és elnöke, a Katedra Alapítvány alapító igazgatója, a Vámbéry Polgári Társulás alapító elnöke és igazgatója – sorolta a legjelentősebbeket. „Kiváló barát, aki rendkívüli értékeket hordoz, aki egész eddigi életével hozzájárult a felvidéki magyarság, a magyar kultúra fejlődéséhez” – fogalmazott. Fibi Sándor kitért arra is, hogy a nyolcvanas években az akkori uralkodó rezsim nem nézte jó szemmel munkásságát: kitiltották a Dunaszerdahelyi járásból kultúraszervezői munkássága és írásai miatt.

Hodossy Gyula (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Elévülhetetlen érdemei közé sorolta, hogy a rendszerváltás idején megalapította a cserkészszövetséget, a Cserkész és a Katedra című lapokat. Ez utóbbi a hazai magyar pedagógusokat és szülőket segítő egyetlen szaklap, amely a mai napig megjelenik. 1990-től a Magyar Írók Szövetségének tagja, majd megalapította a Szlovákiai Magyar Oktatási Fórumot – mondta Fibi. Megköszönte „e rendkívül elkötelezett embernek” a pedagógusoknak nyújtott szakmai segítséget és sokoldalú támogatást.

Hodossy Gyula számos szakmai díjban, kitüntetésben részesült eddig. Közéleti tevékenységét többek között 2013-ban Nagyszombat megye elnök emlékérmével díjazta, 2018-ban Dunaszerdahely Polgármesteri Díjában, 2020-ban pedig Magyar Arany Érdemkeresztben részesült.

Az ünnepi esemény megható pillanata volt, amikor a pár hónapon belül 80. életévét betöltő Stirber tanár úr könnyezve köszönte meg a díjat és hálát mondott, amiért egész életét annak szentelhette, amit a legjobban szeret: a zenének.

Stirber Lajos karnagy vezényletével lépett fel a Gaudium Vegyeskar (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Hodossy Gyula azoknak köszönte meg a díjat, akik alkotói pályája során mellette álltak. Mint mondta, az elmúlt több mint négy évtizedben mindig talált társakat, akik vállalták vele a munkát. „Ez a díj az övék, akik becsülettel, tisztességgel és bátorsággal álltak mellettem.”

A rendezvényen fellépett a Gaudium Vegyeskar Stirber Lajos vezényletével, Oláh Kálmán Pro Urbe-díjas középiskolai tanár, Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas érdemes művész és Nagy Ibolya Déryné-díjas operett primadonna. Meghívott kórusként fellépett a vácharkányi Canzonetta Női Kar Farkas Pál karmester vezényletével, akik saját kórusdalukat követően közösen énekeltek a Gaudium vegyeskarral.

Szalai Erika/Felvidék.ma