(Fotó: pixabay.com)

1846-ban megalakult az élőhitű protestáns hívők felekezetközi, Nemzetközi Evangéliumi Allianza/Szövetsége, mely 1861 óta tartja világméretű imahetét. Ezt az első januári teljes héten tartják. Idén Európában közel 1000 helyen kapcsolódnak be az imakezdeményezésbe történelmi egyházak és szabadegyházak tagjai. Ez nem tévesztendő össze az Egyetemes Imahéttel, ami ökumenikus szervezésben január 3. hetében szerveződik.

Évente tematikus füzetet adnak ki. Idén a központi téma: Sabbat – Élet Isten ritmusa szerint. A mai vasárnapon kezdődő héten a szombat, Isten sabbatja különféle tartalmi elemével foglalkoznak. Identitás, gondoskodás, nyugalom, irgalmasság, emlékezés, öröm, nagyvonalúság, remény – ezek a kulcsfogalmak a hét egy-egy napjára.

Ahogyan fogalmaznak: sokkal többről van szó, mint spirituális wellnessről. Kinek-kinek saját lelke megtisztításáról, felüdítéséről.

Az imádkozás arra szolgál, hogy az egyházak és a hívő közösségek egészséges életért, életszemléletért, életgyakorlatért könyörögjenek a világ különféle tájain élő hittestvéreknek, sőt az egészséges hitéletről beszélgetnek is, azt ünneplik “égi és földi muzsikával, de még tánccal is”. Aki  mindezt lehetővé teszi: az élő Jézus Krisztus. Ő 176. világméretű imahetük lelki és valóságos tengelye.

Az érdeklődők megtalálhatják részletes, napokra lebontott program anyagaikat az alábbi címen, több nyelven.

Az 1731 óta megjelenő evangéliumi-protestáns Losungban erre a napra, az Epifánia utáni 1. vasárnapra a központi Ige így szól: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róma 8,14). Ószövetségi Igeként Ézsaiás 31,1 szerepel: Jaj azoknak, akik lovakban reménykednek! A harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében: de nem tekintenek Izráel szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz.

Micsoda aktualitása van az Örökkévaló Igéjének! Hányan bíznak harci eszközökben nem is olyan távol tőlünk! Milyen fájdalmas sebeket ejtettek a durva fegyveres konfliktusok a ma ortodox karácsonyt ünneplő szír, iraki keresztyéneken.

És micsoda konfliktusveszély dagad Kazahsztánban, Ukrajnában, Lengyelország, Litvánia határainál. Van miért imádkoznunk! Az orosz ortodox karácsonyon láttam a planet1 tv-adón Putyin elnököt a Moszkva közeli városka ortodox templomában a több órás szent esti liturgián imádkozni, gyertyát gyújtani Szűz Mária ikonja előtt. Bizonyára nem harci kocsikra bízza a konfliktusok megoldását, hanem imái értelmében a józan észre! Micsoda aktualitása van Isten Igéjének! Van miért imádkozni Allianz Imahéten az Európán belüli hitetlenség és ultraindividualizmus, énkultusz Európa ellenségeként történő felismeréséért, negatív hatásai fékezéséért. Az Európán belüli keresztyénüldözés visszaszorításáért, megfékezéséért. És akkor a velünk élő genocídiumról, a Covid-mutánsokról még nem is beszéltünk. Micsoda aktualitása van Isten Igéjének!

A sárospataki református kollégiumban is tanított világhírű tudós, prágai professzor, Johann Amos Comenius imafohászának is megvan az időszerűsége, nagyon is. 1650-1654 között működött nálunk Európa legnemesebb keresztyén értékeit árasztva pataki katedrájáról ifjú magyar lelkekbe is. Ebből az időből származik a fentiekbe Lélek-szövéssel gyönyörűen beleszőtt fohásza: Uram, Te nem hagyod megszégyenülni azokat, akik dicsőségedre, tiszteletedre teszik fel az életüket. Azért, hogy én se szégyenüljek meg, kérlek, nyújtsd ki felém a mennyekből megmentő drága kezedet!

Áldott-áldó vasárnapot, áldott-áldó Allianz Imahetet!

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)