Grétsy László

2022. február 13-án töltötte be 90. életévét Grétsy László. Ebből az alkalomból könyvbemutatóval egybekötött rendezvényen köszöntötte az ünnepeltet a Józsa Judit Galériában az Anyanyelvápolók Szövetsége és a TINTA Könyvkiadó a Nyelvőrző Szalon február 17-i rendezvényén.

Józsa Judit keramikusművész és Matula Ágnes, a Szalon háziasszonya meleg hangú köszöntése után Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgatója kapott szót. Felidézte Grétsy Lászlónak a Magyar szókincstár könyvbemutatóján 24 évvel ezelőtt a Szent Margit Gimnáziumban elhangzott méltató szavait: Uraim, le a kalapokkal az új szinonimaszótár és alkotói előtt! A Tinta Könyvkiadó igazgatója megköszönte Grétsy László akkori szavait, mellyel elindította a Magyar szókincstárt a máig tartó siker útján, és azzal folytatta, most ő kéri:

Uraim, le a kalapokkal Grétsy László, az ember, a nyelvész, a nyelvművelő és a tanár előtt!

Végül köszönetét fejezte, ki, hogy a TINTA Könyvkiadóban megjelentetett több mint egy tucat könyvnek a szerzője, szerkesztője volt Grétsy László, köztük olyannak, mint a 2000. jubileumi évben napvilágot látott „A mi nyelvünkˮ című, a magyar nyelvről szóló versantológia.

Erdélyi Erzsébet riporter és szerkesztő a 90. születésnapra megjelentetett „A nyelvész – emberközelbőlˮ című új beszélgetőkönyv létrejöttéről mesélt. Az elmúlt fél évben számtalan alkalommal „faggattaˮ az ünnepeltet, és ennek a közös diskurzusnak az eredménye ez a fotókkal gazdagon illusztrált életrajzi könyv.

Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökasszonya a személyes hangú laudációt követően Lőrincze Lajos díjjal jutalmazta Grétsy Lászlót a Szövetségben végzett több évtizedes nyelvművelő munkájáért és az Édes Anyanyelvünk folyóirat szerkesztéséért.

Elmondta, hogy Grétsy László mind a legutóbbi időkig elnöke volt a Lőrincze Lajos díjat odaítélő kuratóriumnak, ettől a tisztségtől azonban nem sokkal ezelőtt visszavonult, így nincs akadálya, hogy most maga Gértsy László kapja meg a három évtizeddel ezelőtt alapított rangos elismerést.

A köszöntő rendezvény végén az ünnepelt megköszönte a díjat, majd röviden végigtekintette életpályáját.

Grétsy László, Erdélyi Erzsébet és Kiss Gábor

Leszögezte, anyanyelvünk a magyarság legnagyobb összetartó ereje.

Elmondta, hogy nővérétől tanult meg olvasni 4-5 éves korában, 10 évesen már keresztrejtvénye jelent meg nyomtatásban. A szavak bűvöletében élt. Egyetemista éveinek elején költőnek készült, de Pais Dezső nyelvészprofesszor hatására nyelvész, nyelvtörténész lett belőle.

A hároméves nyelvészeti aspirantúra, ösztöndíj után rögtön az MTA Nyelvtudományi Intézetébe került. A szóhasadásról írt nagy jelentéstani nyelvészeti monográfiáját megvédve, elnyerte a kandidátusi címet. A mai magyar nyelvi osztályon a főnöke Lőrincze Lajos volt. Mivel az országos hírű nyelvész nem tudott minden előadásfelkérésnek eleget tenni, gyakran őt küldte nyelvi ismeretterjesztő előadás megtartására. A feladat egyre jobban megtetszett Grétsy Lászlónak, és így észrevétlenül nyelvművelővé vált.

Grétsy László átveszi Juhász Judittól, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökétől a Lőrincze Lajos díjat

Ebben az időben állították össze a Nyelvtudományi Intézetben a kétkötetes, több mint 2500 oldalas Nyelvművelő kézikönyvet is, amelyből most egy válogatás jelent meg Melyiket válasszam? – Háromszáz tanács a helyénvaló szóhasználathoz címmel a TINTA Könyvkiadóban. Az ünnepelt elmondta, hogy

számos folyóiratban – Családi Lap, Szabad Föld, IPM Magazin – volt hosszabb-rövidebb ideig nyelvművelő rovata. Az Élet és Tudományban pedig több mint fél évszázada még most is szerkeszti a Nyelv és Élet rovatot.

Számára az igazi ismertséget a rádió és a televíziós műsorok hozták meg, különösen sokan emlékeznek még a mai napig is a Vágó Istvánnal közös Álljunk meg egy szóra! tévéműsorra.

Grétsy László befejezésül megköszönte a Lőrincze Lajos díjat, és elmondta, ismertségét, népszerűségét mindig próbálta a nyelvművelés és a nyelvi ismeretterjesztés szolgálatába állítani.

(Tinta Könyvkiadó/Felvidék.ma. Fotók: Bakonyi Zoltán)