A jövő generációjának oktatása, nevelése évszázadok óta szép, de nehéz feladat. Az oktatási-nevelési folyamat a családban kezdődik, különböző intézményekben folytatódik, és életünk végéig tart. Szüntelenül tanulunk, és nagyon fontos, hogy milyen alapokat kapunk, illetve adunk gyermekeinknek, unokáinknak – írja Édes Enikő szerkesztő.

A Kálvinista Szemle márciusi számában kiemelten foglalkoznak az oktatással, neveléssel.

„Egy kisgyermek Isten jelenlétét már érezheti szülei és nevelői hitén, magatartásán; a pedagógus személyének kisugárzása, mely ha túlmutat önmagán, a maga egyszerűségében Krisztusra tud mutatni; a tanító személye és a tanítás a legnemesebb ószövetségi hagyomány, mely meghatározta Jézus életét és kiállását, hiszen ő is a legnagyobbaktól tanult, és a legnagyobbakat volt képes tanítani.

Interjút olvashatnak a rozsnyói alapiskola rajztanárával, aki több évtizedes munkájáról, tapasztalatairól, szeretett hivatásáról beszél: „»Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad«, bizton állíthatom, hogy a világ leggazdagabb emberei közé tartozom.”

Templomaink, gyülekezeteink rovatunk ismét Gömörbe kalauzol bennünket, a Sajó völgyébe egy csodálatos neogótikus templomba és annak kicsi, de hitvalló, magyarságát ápoló gyülekezetébe, Lénártfalvára.

Gondolat rovatunk cikkírója igei elcsendesedésre hív mindenkit, Keresztelő János Heródeshez intézett szavaira fűzi üzenetét: „Nem szabad együtt élned vele!”. A Kárpátalja és a szabadság erőteljes gondolatai az orosz–ukrán háború kapcsán íródtak.

Református szemmel rovatunk visszhangot közöl a közelmúltban napvilágot látott népszámlálási eredményekre, feltéve mindannyiunk számára a kérdést: Végvár vagyunk, vagy előőrs?

A könyvismertető a Déli-sarkot felfedező legendás csapat expedíciójáról írt izgalmas könyvet mutatja be, míg a mozgókép világából a cikkíró egy megkapó és könnyeket fakasztó filmet ajánl a nézőnek.

A Kaleidoszkóp rovatunkban megemlékezünk nemzeti ünnepünkről, s egy pozbai református lelkész bátor kiállásáról olvashatunk: legyen bennünk elég hit, kitartás és erő, hogy a 21. században is meg tudjuk őrizni identitásunkat – erre kötelez bennünket ’48 üzenete.

Tallózunk a Kárpát-medencei református magyarság híreiből, beszámolókat közlünk különböző eseményekről: a somorjai református óvoda újabb projektjéről, a házasság hetének közös megtartásáról Pozsonyban, a fiatalok zenés dicsőítéséről – ajánlja a lapot Édes Enikő szerkesztő.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

(reformata.sk/Felvidék.ma)