Péter József megnyitója (Fotó: Müller Katalin)

Április 13-án került sor a lévai Reviczky Házban Gába Zsuzsanna Tájak és virágok című, valamint a Müller László kedvenc rajzait bemutató festmény-, illetve rajzkiállítására.

Birner Aladár lévai zongoraművész szép zongorajátéka adta meg a nagyon kellemes délután alaphangulatát. Majd Péter József, a Reviczky Társulás kiállításokért felelős elnökségi tagja megnyitójában annak az örömének adott hangot, hogy ma generációkat összekötő közös kiállításnak lehetünk tanúi. Majd a két lévai alkotó eddigi életpályáját ismerhette meg az aznap nagy számban a Reviczky Házba látogató közönség.

Gába Zsuzsanna az alkotás során szerzett élményeit osztja meg a hallgatósággal (Fotó: Müller Katalin)

Gába Zsuzsanna 1938. február 1-jén született Zselízen. Itt látogatta az alapiskolát, ám annak utolsó évét már Zsolnán végezte, hogy felkészülhessen a helyi konzervatóriumban tett felvételire. A konzervatóriumot a 3. évfolyamtól már Pozsonyban látogatta, ahol 1958-ban zenepedagógiai végzettséget szerzett. Ugyanebben az évben Léván kezdte meg zenepedagógiai munkáját. 40 évig oktatott a helyi zeneiskolában, majd nyugdíjba vonulása után még  15  évig oktatott  magánúton. 2017-től a Lévai Magyar Dalárda karnagya. 10 éve a Lévai Magyar Asszonyok Ligájában, mint kultúrfelelős fejt ki aktív tevékenységet. Nevéhez fűződik a liga farsangi teadélutánjainak megszervezése.

2018-ban, majd 2019-ben Pánikné Hevesi Líviával feldolgozta Cziczka Angela legendás lévai zeneszerzőnő addig csak kéziratban létező műveit, melyeket egy 95 majd 250 oldalas kottagyűjteményben adtak ki.

2021 augusztusáig nem foglalkozott képzőművészettel, amikor is a Reviczky Házban részt vett Simon M. Veronika II. Lévai Festőtanodája két foglalkozásán. Ekkor két képe született. Mindkettő olyan jól sikerült, hogy Simon M. Veronika művésznő arra biztatta, ne hagyja abba a festést. Ő örömmel folytatta az alkotást, s az azóta eltelt 8 hónap alatt megszületett festményeit hozta el a kiállításra.

Péter József Müller Lászlótól kérdez (Fotó: Müller Katalin)

Elmondása szerint az idő rövidsége miatt saját stílusa még nem alakult ki.

Jelenleg tájképeket és virágcsendéleteket fest, s mindent vásznon örökít meg, ami megtetszik neki.

Az alkotó nagyon reméli, hogy tud majd fejlődni. Ezúton fejezte ki köszönetét Silvia Sabovának, a lévai „Doolin” művészstúdió festészeti kurzusa oktatójának, akitől a festészet újabb és újabb fortélyait tanulja meg. Ugyancsak hálával tartozik a családjának, akik ebben a számára oly kedves időtöltésben minden erejükkel támogatják.

Alkotók és vendéglátóik (Fotó: Müller Katalin)

Müller László 1999. december 13-án született Léván. 2017-ben végezte el a helyi Juhász Gyula Alapiskolát, ahol rajztanára Drenka Beáta volt. A SPOSA (program az autizmus jegyeit mutató személyek számára) keretében ugyanebben az évben lett vezetője Mgr. Andrea Hlásna. Számos közös fejlesztőprogram egyikeként javasolta a rajziskola látogatását. Így kezdte Laci rendszeresen látogatni a lévai Kadosa Pál Művészeti Alapiskola rajziskoláját, ahol tanára Marcela Kotrašová Štrbová lett.

Fokozatosan egy nagyon jól működő tanár–diák viszony alakult ki közöttük. A tanárnő nagy türelemmel és szeretettel az egyszerűbb rajzoktól kezdve ma már egyre igényesebb feladatokkal látja el tanítványát, s ő pontosan betartja a tanácsait, útmutatásait. Laci is egyre nagyobb kedvvel rajzol, s számára a hét legkedvesebb napja a péntek, mikor délután rajzolni mehet a tanító nénihez.

Jelenleg ceruzával, zsírkrétával, filctollal és vízfestékkel dolgozik. A kaparásos technika is kedvence, de az akvarell technikák közül a nedves alap, elfolyt szélek, szivacs és folyatás módszerét is szívesen használja.

2019 szeptemberétől Laci az OSTROV Nappali Központot látogatja, melynek nevelői nagyban támogatják művészetek iránti érdeklődését.

Gába Zsuzsanna alkotásai (Fotó:  Müller Péter)

Laci ezúton fejezi ki háláját a tanító nénijének a vele való több éves foglalkozásért, az átadott tudásért, hogy munkáit kiállításra javasolta, s azokat válogatta és keretezte.

Laci, ugyancsak köszönetet mondott Gába Zsuzsa néninek és a Reviczky Társulásnak, hogy festménykiállításán lehetőséget biztosított kedvenc rajzainak bemutatására.

Gába Zsuzsanna nagyon közvetlen módon osztotta meg a festészet során megélt élményeit. Elmondta, hogy az alkotás mekkora öröm számára, mennyire feltöltődik tőle. Hangsúlyozta, hogy elsősorban azért szorgalmazta ezt a kiállítást, hogy

általa minél több embernek üzenjen, függetlenül kortól, de akár egy egész életet végigkísérő egészségügyi probléma sem lehet akadálya annak, hogy a számunkra oly kedves tevékenységgel – legyen az kézimunka, rajzolás, festészet, zene, irodalom – alkossunk, építsünk, szépet és jót teremtsünk, s ezzel nemcsak magunkat, hanem másokat is boldoggá tegyünk.

Majd Péter József témakörök szerint vette sorra Müller László rajzait. Elmondta, hogy nagyon megragadta őt az ifjú alkotó egyik munkája, mely C. S. Lewis Narnia krónikái című regényének Aslan oroszlánját ábrázolja. A húsvéti nagyhét kapcsán Péter József utalt a mű bibliai párhuzamaira, hiszen Aslan Jézus Krisztus allegóriája. Ugyanis a mű első kötetében, mint a Teremtő jelenik meg, aki megalkotja a világot, benépesíti azt, és értelemmel ruházza fel annak lakóit. A második kötetben pedig Aslan vállalja a megaláztatást és a kínzást, és feláldozza magát, hogy megmentse az egyik gyermek életét, aki korábban árulást követett el. Halála után azonban kettéhasad a Kőasztal, és feltámad a halálból. „Ez most, húsvét ünnepe előtt különösen aktuális, hiszen egyértelműen Jézus Krisztus halálára és feltámadására utal, aki szintén önként vállalta a halált, hogy megváltást hozzon az embereknek, megszabadítva őket bűneiktől” – zárta gondolatait Péter József.

Müller László alkotásai (Fotó:  Müller Péter)

Sok-sok tapssal jutalmazta a megnyitó során elhangzott méltatásokat, az alkotók élménybeszámolóit a művészetkedvelő közönség. Majd a képeket nézegetve átadták magukat a művészi élménynek, melyet az alkotókhoz intézett személyes gratulációk, elismerő szavak, meleg kézfogások kísértek.

A Reviczky Házban látogatói egy felejthetetlen művészi és közösségi élménnyel gazdagodtak, s biztatást kaptak arra, hogy megújulva átéljék az alkotás személyes és mások felé is kisugárzó örömét.

Gába Zsuzsanna alkotásai (Fotó:  Müller Péter)

A kiállítás megtekinthető 2022. május 23-ig minden hétfőn és szerdán 14-től 17 óráig, illetve a rendezvények alkalmával.

(Müller Péter/Felvidék.ma)