Duray Miklós is köszöntötte a szülők szövetségét (Fotó: Felvidék.ma)

Nehéz helyzetben alakult meg a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, több mint 25 évvel ezelőtt. A szervezet május 21-én ünnepelte megalakulásának évfordulóját, egyben tisztújító közgyűlést is tartottak, amelyen ismételten megválasztották Mézes Rudolfot elnöknek.

Az ünnepi ülés elején a kultúrműsorban Bukovszky Dorottya és Szőcs Emese szerepeltek, majd Mézes Rudolf megtartotta beszédét, amelyben az elmúlt 25 évre tekintett vissza. „A létért, a megmaradásért, a fennmaradásért folytatott küzdelemben mindig nagy jelentőségű feladat volt és marad ezután is a jövő nemzedék megfelelő nevelése. A jövő nemzedékének, az utódoknak a nevelésében az elődök, a szülők mellett mindig nagyon fontos szerep jutott egy köztes nevelő szervnek, amit ma úgy hívunk, hogy iskola. Valójában e hármas – szülő, gyermek, iskola – sikeres együttműködésének köszönhetően tudunk csak fejlődni, előbbre jutni, felemelkedni” – mondta Mézes Rudolf.

A közgyűlésen vendégként felszólalt Galánta polgármestere, Peter Paška, aki köszönő levelet adott át a szövetségnek a közösségért végzett munkáért.

Fontos az érdekvédelem

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke beszédében elmondta: mindkét szervezet az itt élő magyarság anyanyelvi képzése fölött őrködik, az oktatók, a szülők és a tanulók érdekeit is képviselik. Az elnök véleménye szerint meg kell őrizni a gyermekekben a természetes kíváncsiságot és érdeklődést a bennünket körülvevő világ iránt, meg kell őket tanítani önállóan tanulni, a megszerzett ismereteket pedig jól használni, úgy bevinni az intézményekbe az innovációt, hogy az értékek se vesszenek kárba.

Ülésezett a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége (Fotó: Felvidék.ma)

Fodor Attila, a Comenius Pedagógia Intézet igazgatója arról beszélt, azért merült fel a magyar szülői szövetség létrehozásának gondolata, mert tenni kellett valamit iskoláink érdekében a Slavkovská-féle érában. Akkor éppen a pedagógusok szövetségében dolgozott, ahol szintén azt gondolták, segíteni kell az iskolákat. Fodor szerint fontos, hogy az intézményeink jó kondícióban legyenek, ehhez kell a szakmai szervezetekkel való együttműködés is.

Kiss Balázs Magyarország pozsonyi nagykövetsége nevében elmondta: a magyar állam segíti a Kárpát-medencei magyarságot, így a Felvidéken élő magyarságot is. Több iskola újult meg a magyar államnak köszönhetően. Kiss Balázs kiemelte az óvodafejlesztési programot, aminek köszönhetően több új óvoda épülhetett meg a Felvidéken is.

Küzdjünk meg mindannyian a magyar iskolákért!

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért tiszteletbeli elnöke fontosnak nevezte, hogy a szülők szövetsége két pilléren indult el, egyrészt megszólította a szülőket és azokat, akiknek nincsenek gyermekeik, de fontos számukra a magyar tanítási nyelvű óvoda és iskola.

Be kell vonni mindenkit az iskoláinkért való harcba. Tudjuk, 1945 és 1948 között be volt tiltva a magyar nyelvű oktatás, s amikor 1949-ben néhány helyen újraindultak a magyar osztályok, valószínűleg senki nem sejtette, hogy 1951-re 608 magyar iskola lesz a Felvidék-szerte. Duray Miklós arra is kitért, hogy 1951-ben kezdett iskolába járni, együtt voltak az elsősök a negyedikesekkel, s ez akkor tökéletesen működött, azon oknál fogva is, hogy mindenki tiszteletben tartotta a kialakult helyzetet, senki sem lázongott, mindenki megpróbált hozzájárulni, a szülők is, az iskolabarátok is.

1952-ben Losoncon aláírásokat gyűjtöttek egy magyar gimnázium létrehozása érdekében, 800 aláírás gyűlt össze. Abban a korban, amikor még mindenki nagyon jól emlékezett a hontalanság éveire, de az emberekben megmaradt a civil kurázsi, nem sikerült őket megfélemlíteni. Ezt a hagyományt kellene követni. Szerencsés, ha a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nemcsak a szülőkre tud támaszkodni, hanem mindenkire, akinek fontos a magyar oktatás – fogalmazott Duray Miklós.

Szavaznak a küldöttek (Fotó: Felvidék.ma)

Fenn kell tartani intézményeinket!

Sátor Zoltán a Csemadok országos elnöksége nevében szólt a közgyűlésen résztvevőkhöz. Elmondta a Csemadok elsődleges partnere a pedagógusok és a szülők szövetsége, hiszen azokon a településeken, ahol nincsen magyar iskola, nincsenek magyar pedagógusok, akik a magyar programokra fel tudják készíteni a tanulókat, tehát nehezebb a Csemadok működése is. Ezért meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy fennmaradjanak a magyar tanítási nyelvű intézményeink.

A közgyűlést levélben köszöntötte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az országgyűlés volt elnöke és Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének erdélyi elnöke is.

A közgyűlésen megválasztották a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnökségét is. Az elnöki tisztséget továbbra is Mézes Rudolf látja el, az elnökség tagjai: Galambos Rudolf, Lázok Attila, Sméja Katalin, Keve Szilvia, Nagy Denisza, Puksa Andrea, Hamerlik Richárd, Demecs Andrea, Terpák Stefánia, Szabó Ernő, Tankó Albert, Varjassy Miklós.

Az elnökségnek és a tisztséget vállaló, a közösségért tenni akaró személyiségeknek mi is gratulálunk és további kitartó munkát kívánunk.

(Felvidék.ma)