Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató májusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A Megváltó mennybemenetele előtti tanítványokkal folytatott beszélgetés gondolatmenetét követi Csoma László címlapon megjelenő jegyzetében. Mint az Apostolok cselekedeteiből idézi: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.”

A májusi lapszámban is betekinthetünk  a gyülekezetek életébe. Rozsnyón évzáró közgyűlést tartottak. Pozsonyban virágvasárnap a református közösség együtt ünnepelt a helyi evangélikusokkal. Mint a beszámolóban megjegyzik: a zsúfolásig megtelt templomban énekelve ajtót tártunk annak a Krisztusnak, akit „Úrnak vall ég és föld”, hogy békét, életet és áldást hintsen közös szolgálatunkra.

A Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete is reagált a szomszédságban zajló háborúra. A Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete március 7. óta veszi ki részét a határt átlépőknek szóló segítségnyújtásból. A pénz- és élelmiszer-adományok mellett, nőegyesületünk és támogatóink a szendvicskészítés szolgálatát végzik. További részletek a Tízezer csepp a tengerben című cikkben olvasható.

A Református Újság is beszámol a Léván létesült bölcsődéről. A Lévai Református Egyházközség Forrás névvel nyitja meg a 24 férőhelyes bölcsődéjét a város történelmi központjában.

Múltidézésként visszaemlékeznek a kilencven éve létrehozott kiskoszmályi árvaház ünnepélyes átadására, illetve az intézmény építésének előkészületeire.

A gyülekezeti tájékoztató megemlékezik a 450 éve született Szegedi Kis Istvánról, a török hódoltságban élő reformátorról.

A Kárpát-medence reformátussága rovatból ezúttal megtudhatjuk, hogy Splitben gyarapodnak az istentiszteleti alkalmak.

A májusi lapszámból sem hiányozhat a fiataloknak szóló állandó rovat, ahogy az esemény és könyvajánló, illetve a  bibliaolvasó vezérfonal sem.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)