A tanösvény a község értékeit, kultúráját, történelmét mutatja be (Fotó: Miriák Ferenc)

Örvendetes esemény, hogy régiónkban egyre több tanösvényt hoznak létre, melyek a környezettudatos gondolkodás fejlesztésének kiváló eszközei és helyszínei lehetnek.

A tanösvények olyan elsődlegesen a látogatók környezeti tudatának fejlesztése céljából létrehozott – terepi bemutatóhelyek –, amelyek többnyire turistaútvonalra felfűzött állomásokon, táblák, vagy kirándulásvezető, tájékoztató füzet segítségével mutatják be egy adott terület természeti, kultúrtörténeti, gazdálkodási adottságait és értékeit, valamint azok megőrzésének fontosságát és módját. A tanösvényeken bemutatásra kerülő témáknak általában van egy közös üzenetük. Ez az adott területen előforduló értékes tájelemek jelentőségének megismertetése, megőrzésük fontosságának hangsúlyozása és módjának bemutatása, egy falu, egy közösség értékeinek, kultúrájának, történelmének bemutatása.

A búcsi Katona Mihály Alapiskola udvarán került sor a tanösvény avatójára, amelyen megjelent Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, Karkó János polgármester és Nagy Zsolt református lelkész.

Iván Tamás gratulált az iskola igazgatónak és csapatának ahhoz a munkához, amit a gyerekekért és így a közösségünk jövőjéért is tesznek (Fotó: Miriák Ferenc)

Az óvoda és az alapiskola tanulóinak rövid kultúrműsora után az iskola igazgatónője, Győző Andrea köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének a pályázati lehetőséget, illetve hogy felfigyeltek az igyekezetükre, így módosították a pályázat eredeti kiírását, miáltal az iskola is támogatásban részesült.

„Az elmúlt egy hónapon keresztül jóleső volt napról napra látni, mennyi segítőkész ember, közösség vesz bennünket körül. Köszönünk minden szavazatot, megosztást, amivel hozzájárultak, hogy 1526 szavazatot kapjunk!

A tanösvény innovatív, interaktív kialakításán már több hete dolgoztunk, így a táblák még az iskolaév végére kikerültek az iskola udvarára. Az ösvény egyszerű, nem megterhelő, ezért családosok vagy iskolai csoportok számára egyaránt megfelelő” – mondta az igazgatónő.

Iván Tamás köszöntőjében hangsúlyozta: „Az év elején a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége keretén belül egy jótékonysági versenyt hirdetettünk, ahol a legtöbb lájkot szerző projekt 333 euró finanszírozásban részesült.

Az avatás az iskola tanulóinak kultúrműsorával kezdődött (Fotó: Miriák Ferenc)

Mára a projektek kezdenek beérni, hiszen a búcsi alapiskolában elkészült a tanösvény, amelynek létrejöttéhez mi is hozzá tudtunk járulni.

Nagy öröm volt számomra ma ott lenni az ünnepélyes átadáson és megtapasztalni, hogy milyen egy közösség, mely kiválóan működik. Őszintén gratulálok Győző Andrea igazgatónak és csapatának ahhoz a munkához, amit a gyerekekért és ezáltal a közösségünk jövőjéért is tesznek. Több ilyenre van szüksége a felvidéki magyarságnak!”

Ezt követően a református lelkész megáldotta a tanösvényt, amely jelenleg nyolc állomásból áll, s fokozatosan bővül majd a jövőben.

Az első táblán Katona Mihály református lelkész, a magyar földrajztudomány megteremtőjének munkásságát, életpályáját ismertetik, aki búcsi lelkészi hivatalt 1803. augusztus 2-án foglalta el. A következő évben saját „rajzolata” alapján újjáépítették a parókiát, 1806-ban új iskola épült, 1817-ben megnagyobbították a templomot. Művei: A Föld Matematica Leírása  A Világ Alkotmányával együtt. Közönséges Természeti Föld-leírás. Az Ég Északi és Déli Fél Golyóbisán lévő Tsillagok.

Az óvodások is részt vettek az ünnepség kultúrműsorában (Fotó: Miriák Ferenc)

A tábla másik oldalán a búcsi születésű Gál Sándor íróról, költőről olvashatunk. Életművének mérlege: öt elbeszéléskötet, négy regény, öt gyermekeknek szóló verseskötet, egy mesejáték, tíz szociográfiai és riportkötet, tízkötetnyi irodalmi publicisztika, huszonegy kötetnyi válogatott és egybegyűjtött írás. Mindez összesen hetvenhárom kötetet tesz ki. Ezt a magyar irodalom számára felbecsülhetetlen munkásságot rangos díjakkal ismerték el.

A következő tábla két oldalán a községben lévő emlékművek láthatók: Bulcsu vezér lovas szobra, Esterházy János emlékműve, Szent István szobra, Szent Korona, Turulmadár, Petőfi Sándor mellszobra, Csemadok-emlékkő, Kossuth-oszlop, Trianon-kereszt, A reformáció emlékműve.

Egy újabb táblán az alapiskola Madárles-táborainak megfigyelései láthatók. A 2008 óta rendszeresen megrendezett tábor keretén belül tartott madármegfigyelések eredményei is a község madárállományának sokszínűségét bizonyítják. A 7 megfigyelt területen több mint 120 madárfajt regisztráltak. Valójában a község madárfaja 130–140-re tehető az alkalmanként és téli vendégként idelátogató fajoknak köszönhetően. A tábla másik oldalán a község természeti értékeiről kapunk tájékoztatást.

A következő oldalon a búcsi dűlőkről olvashatunk Gál Sándor Mesét mondok, valóságot című műve alapján: „soha el ne vesszenek… hanem megálljanak örök birtokosaiként annak a tájnak, s annak a nyelvnek, amely a földet és fogalmat eggyé tette.”

A református lelkész megáldotta a tanösvényt (Fotó: Miriák Ferenc)

A község középületei is megjelennek a táblán, így a Babamúzeum, a kultúrház, a mezőgazdasági szövetkezet irodaháza, a régi Szalay-malom, a faluház, a községi hivatal, templomok, az óvoda és iskola épületei.

Az avatóünnepség a kinti osztályteremben folytatódott, ahol a tanulók beszámoltak a tanösvény táblái anyagának gyűjtéséről és összeállításukról.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)