Konkoly György szobrász alkotása (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolybalogi Szent Erzsébet téren augusztus 6-án a Szent Korona Ünnep részeként leplezték le a Szent Erzsébet parkban Esterházy János mellszobrát.

Mint az ünnepélyes alkalmon Bálint Péter, Ipolybalog polgármestere megjegyezte: a tavalyi Esterházy-emlékév keretében az Ipoly mentén több településen állítottak emlékjelet a felvidéki magyar mártírpolitikusnak. Ezen megemlékezések sorához csatlakozik most Ipolybalog község, amely a mai napon szoboravatással tiszteli meg Esterházy Jánost – hangzott el a megemlékezésen.

Bálint Péter (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Esterházy életútján keresztül a huszadik század minden eseménye teljes egészében elbeszélhető. A közösségért élt s végül a vérét is adta érte” – szögezte le a község első embere. Hozzátette: Esterházy János szavai és üzenete legyen mindennapi életünk kenyere és imája.

A gondviselő hivatás példája a közösségünknek

– jelezte.

Pék Zoltán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pék Zoltán, Pozsonypüspöki polgármestere párhuzamot vont a koronázóváros és az Ipoly menti kis település között, mivel mindkét helyen korona ékesíti a templomot. Kitért a két község együttműködésre, amely az együvé tartozás, a magyarságunk és hitünk erősítése mentén bontakozott ki.

Czibulya Márk (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Mindvégig hittel és türelemmel vállalta sorsát, életeszméje világos és iránymutató volt és most is az” – kezdte beszédét Czibulya Márk helyi önkormányzati képviselő. Nemzeti megmaradásunk záloga a hitben és a nemzet szeretetében rejlik. Mint mondta: szükségünk van szellemi útmutatókra, elvi és szellembeli kikötőkre.

„Ez a szobor nem csak az emlékezést szolgálja. Legyen egy figyelmeztető jel, egy állomás, ahol szembenézhetünk és elbeszélgethetünk Esterházy Jánossal. Megkérdezhetjük őt, amikor meginog bennünk a hit és a kitartás az elveinkben, valamint értékeinkben”

– fogalmazott.

Az ünneplő közösség a Szent Erzsébet parkban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Álljon itt a szobor száz meg száz éven át, irányt mutatva nekünk és elkövetkező nemzedékeinknek – fejtette ki üzenetként.

Gróf Esterházy Jánost dr. Horváth Attila alkotmánybíró, egyetemi tanár méltatta. Felvázolta parlamenti munkásságát, a magyar kisebbségek jogaiért vívott harcait.

Horváth Attila (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Esterházy János méltó a rehabilitálásra, a megemlékezésekre. Méltó példaképünk abban a törekvésünkben, hogy itt, a Kárpát-medencében békességben éljünk egymással, hiszen ez a föld közös területünk és Esterházy az egyik legnagyobb hősünk” – osztotta meg gondolatait az alkotmánybíró.

A felavatás pillanata (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az emlékművet az idei Szent Korona Ünnepség szentmiséjének főcelebránsa,  Erdő Péter bíboros, budapest-esztergomi érsek áldotta meg.

A szobor ötletgazdája Czibulya Márk helyi önkormányzati képviselő, alkotója Konkoly György szobrász.

Erdó Péter felszenteli az emlékművet (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az emlékmű a magyar kormány hathatós támogatásának, Pásztor Béla, Veresegyház polgármesterének, Szecsei Sándor és az Ipolybalogi Egyházközség, valamint a község polgárai közadakozásának köszönhetően jött létre.

Az emlékmű a települést átszelő főút mentén fellelhető kis parkban kapott helyet. Az útra néző mellszobrot minden ipolybalogi és a falun áthaladó idegen megcsodálhatja.

Bárdos Gyula, Czimbalmosné Molnár Éva és Pásztor Béla koszorúz (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)