Ez a kötet a felvidéki Széchenyi István Polgári Társulás két évtizedes (2002–2022) termékeny – az egész Kárpát-medence magyarságára kiterjedő – tevékenységét mutatja be a teljesség igényével. Csaknem 9000 érdeklődő- látogató, több mint 200 előadó, 235 előadás – ez az elmúlt húsz év száraz statisztikája.

Ennél azonban sokkal többet mond, hogy a Társulás rendhagyó és kiemelkedő kulturális-közéleti tevékenysége, teljesítménye és eredményei bizonyíthatóan nagy hatással voltak és vannak a magyar közvéleményre, növelték és növelik az együtt gondolkodásból fakadó együtt cselekvés ingerét, és erősen befolyásolták/befolyásolják a magyar nemzeti közgondolkodást – az anyaország határain túl élő magyarság körében is.

Mindemellett erősítik a magyar emberekben a nemzettudatot, a magyarságtudatot, a szülőföld és a magyar nemzet iránti feltétlen szeretetet és áldozatvállalási készséget. A történeti és politikai témákban pedig a szakmaiságot, a korrektséget, a hiteles tájékoztatást képviselte/képviseli.

A Társulás tevékenysége műfajilag is rendkívül sokrétű, hiszen az elmúlt húsz évben szervezett politikai és történeti előadást, könyvbemutatót, zenés-irodalmi előadóestet, színházi előadást, történeti kirándulást, hungarikum- és őstörténeti konferenciát, rovásírás-kiállítást, szentmisével, illetve istentisztelettel egybekötött előadást, komolyzenei hangversenyt, kulturális gálaestet, lemezbemutatót, emlékestet, Himnusz-estet, magyarság-estet, illetve minden évben az 1956-os megemlékezést és a Magyar Kultúra Napját.

A kötetben több mint 500 képet tartalmazó „Beszédes fényképalbum” található, amelyet a Társulás alapító elnökének, Tarics Péternek a történeti elemzése, értékelése előz meg.

A Társulás méltó módon viszi tovább gróf Széchenyi István szellemi örökségét, szellemi hagyatékát, szem előtt tartva a nemzetépítő gróf 1836. május 7-én megfogalmazott mondását:

„…éltem minden pillanatit hazánk előremenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom őszintén s lehelletem megszűntéig szentelni.”

Ezt az eszmeiséget és a Társulás két évtizedes tevékenységét kíséri végig a kötet. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánljuk, mint Komárom és a Kárpát-medencei magyarság történetének, életének értékes darabját, korszakát.

(Sajtóközlemény)