(Fotó: Végh Ildikó)

Szeptember 20-án az Érsekújvári járás déli részének iskoláiban folytatta a Rákóczi Szövetség a Magyar iskolaválasztási programja keretében megvalósuló ösztöndíjátadást.  

Nánán a kisiskola diákjai várták a vendégeket. Nagy megtiszteltetésnek vették a tanítónők, Végh Ildikó és Szúnyogh Anita igazgatónő, hogy idén helyben, a kisiskola szűk falai között kapták meg az elsősök szülei az ösztöndíjakat. Ezúttal mindössze négy kis elsős kezdte meg az iskolaévet a kívül-belül felújított óvoda és iskola épületében.

Budapestről a Rákóczi Szövetség képviseletében dr. Petrovay László stratégiai igazgató, Nagy Klaudia és Solti Ferenc, a KDNP Pest Megyei Választmánya nemzetpolitikai munkacsoportjának elnöke jelent meg. Útjukon elkísérték őket a Szövetség érsekújvári járási szervezete képviseletében Farkas Iván, Bolya Szabolcs és Vitkó Andrea megyei képviselők is.

Nánán a vendégeket Szúnyogh Anita igazgatónő fogadta, aki bemutatta a kisiskolát, mely e déli részben szinte egyedüli formációban működik, mint 1–4. évfolyamos iskola.

Mind a szülők, mind a gyerekek kedvelik a kis létszámú, nyugodt környezetben működő kisiskolát, s kitűnő eredményeket érnek el az innen Párkányba távozó diákok. A kisdiákok versekkel köszöntötték a vendégeket.

Farkas Iván megyei képviselő üdvözölte a pedagógusokat és a szülőket, megköszönve nekik, hogy a helyi anyanyelvi iskolát választották gyermekeiknek. A Szövetség megyei képviselői és a szülők nevében is megköszönték a Rákóczi Szövetség főként a felvidéki magyar iskolát látogató gyermekek részére nyújtott sokirányú támogatását.

A nánai iskolában (Fotó: Végh Ildikó)

Dr. Petrovay László a Rákóczi Szövetség nevében köszöntötte az iskola pedagógusait, kisdiákjait és a szülőket. Ismertette a Szövetség ösztöndíjprogramját, célját,

mellyel erősíteni szeretnék a Felvidéken élő szülők, gyermekek nemzettudatát, s az összetartozás jegyében átadják azt a szerény pénzbeli támogatást, amelyet a magyar nép, valamint a felvidéki adakozók (vállalkozók, önkormányzatok) jóvoltából tudnak kiosztani.

Az eseményen részt vevő Csemadok-elnök nagy elismeréssel szólt a helyi kisiskola fontosságáról, mely tanítói által nagy részt vállal a község közösségi életéből, tanulói a Csemadok-rendezvények, nemzeti ünnepek állandó szereplői, de versenyeken is sikereket érnek el.

Nánáról a vendégek a párkányi iskolába indultak tovább. Itt is nagy örömmel és tisztelettel fogadták a vendégeket, akik közül valamennyien megszólaltak. Mind a megyei képviselők, mind a budapesti vendégek elismeréssel szóltak a szülők döntéséről, hogy magyar iskolába íratták gyermekeiket, ami a gyermekek életét meghatározó pozitív döntés.

Öszöndíjátadás Muzslán (Fotó: Fundárek Szilvia)

Bacsó Péter iskolaigazgató a következő gondolatokat közvetítette elsősorban a vendégek, de a szülők felé is. „Engedjék meg, hogy kiemelt tisztelettel, baráti szeretettel köszöntsem kedves vendégeinket itt, Párkányban, a Felvidék harmadik legnagyobb magyar alapiskolájában, az Ady Endre Alapiskolában.  Egy külhoni család életében, még ha csak pár méterre is él a határtól, a gyermekkel kapcsolatos legnagyobb horderejű döntés, a keresztény/keresztyén hitre való nevelés mellett, kétségkívül az iskolaválasztás. Önök a legjobb döntést hozták meg, mert elsős gyermekük a Felvidék egyik legnagyobb alapiskolájában, magyar nyelven fogja magába szívni annak a tudásnak az alapjait, amellyel majdan kilép a nagybetűs életbe. Engedjék meg, hogy Strédl Terézia gondolatait idézve igazoljam döntésük helyes mivoltát, és egyben felvázoljam, milyen szerepet tölt be életünkben az anyanyelvünk és egy másik nyelv.  Az anyanyelv érzelmi nyelv, amely biztonságot nyújt. A biztonság életszükséglet. Fontos, hogy a gyermek iskolai beilleszkedését a tanító néni, tanító bácsi biztató, bátorító szavai kísérjék úgy, ahogy ezt eddig az édesanyjától hallotta, tehát magyarul. Ezzel szemben az idegen nyelvet közlésre használjuk, amely azt szolgálja, hogy megértessük magunkat.

Döntésükre legyenek büszkék, hiszen gyermekeik a számukra legszebb és a legnagyobb biztonságot adó nyelven, vagyis magyar nyelven fognak szert tenni a biztos tudásra.

Ide kívánkoznak talán Arisztotelész híres szavai, melyeket kicsit megváltoztatva elmondhatjuk: Az anyanyelven szerzett tudás jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Remélem, hogy jövőre még többen követik az önök jó példáját! Engedjék meg, hogy a Rákóczi Szövetségnek minden felvidéki magyar szülő, így a magam nevében is megköszönjem az iskolaválasztási program keretében nyújtott anyagi támogatást, továbbá, hogy diákjaink minden évben a sátoraljaújhelyi anyanyelvi tábor állandó résztvevői lehetnek. A támogatásoknak köszönhetően szellemi és erkölcsi értelemben is tovább gyarapodhatunk“.

(Fotó: Ady Endre Alapiskola, Facebook)

Itt a városi iskolaügyi bizottság nevében is köszönetet mondtak a Rákóczi Szövetségnek a magyar iskolák támogatásáért.  Az ösztöndíjak kiosztása előtt, a négy első évfolyam kisdiákjai kedves műsorral mutatkoztak be.

A küldöttség végigjárta a régió valamennyi alapiskoláját: Szalkán, Muzslán, Köbölkúton, Szőgyénben, Kéménden, Kisújfalun is átadták a Rákóczi Szövetség ajándékát a kisiskolások szüleinek. Mindenütt szeretettel és hálával fogadták az ajándékot és a vendégeket.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)