A RMA résztvevői: Gyurász Márk kürti plébános, Soós Viktor Attila egyháztörténész, Farkas Zsolt az akadémia vezetője, Lancz Roland, történész, a PPT elnöke, Fóthy Zoltán párkányi esperes, Sárai Attila nagyölvedi plébános (Fotó: Smidt Veronika)

Újra megnyitotta kapuit a Regnum Marianum Akadémia, melynek ismételten Szőgyén ad otthont az elkövetkező évben júniusig bezáróan.

Az évnyitó előadásra szeptember utolsó napján került sor a Nagyboldogasszony-templomban. A szentmisét Farkas Zsolt esperes-plébános mutatta be, a Köbölkútról érkezett Puss Sándor atyával, megemlékezve Szent Jeromos egyháztanítóról.

Farkas Zsolt atya a Regnum Marianum Akadémia évnyitó ünnepségén (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Zsolt atya köszöntötte az Akadémia vendégét, Soós Viktor Attila egyháztörténészt,a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagját, akit elkísért Lancz Roland, a Felvidéken működő Pannónia Polgári Társulás elnöke.

Zsolt atya köszöntőjében bemutatta az akadémia célkitűzését és munkásságát, mely 2007 óta áll a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában. A felnőttképzést szolgáló előadássorozatot a Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány hívta életre.

Farkas Zsolt atya a Regnum Marianum Akadémia évnyitó ünnepségén (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Megboldogult Karaffa János atya, a Pázmaneum Polgári Társulás alapítója és Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke szorgalmazta a katolikus közösségek szellemiségében folytatott munkát, sokrétű témakörökben, a mai kor kihívásaihoz igazodva.

A szőgyéni templomban már egész héten megtekinthető volt a „Légy hű mindhalálig”- A hitvalló egyház magyar mártírjai címet viselő kiállítás.

Az akadémia nyitóestjén Soós Viktor Attila egyháztörténész tartott vetítéssel egybekötött előadást, bemutatva, a közel kéttucatnyi tablón látható mártírt, a történelmi egyházak papjait, lelkészeit, akiknek a kommunista hatalom oltotta ki az életét.

Soós Viktor Attila, egyháztörténész, a Nemzeti emlékezet Bizottság tagja (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

„Fontos, hogy emléket állítsunk azoknak az embereknek, akik korban, időben közel állnak hozzánk, akik a Kárpát-haza katolikus és protestáns lelkészei voltak, akik nemcsak életükkel, de halálukkal is igent mondtak Krisztus hívására, azoknak a 20. századi hősöknek, akik összekötnek bennünket térben és időben, nemzetben és keresztény hitvallásban” – hangsúlyozta az előadó.

Bemutatta az 1944-48 közti időszakban történt egyházüldözést, a pártállamok és szovjethatalom diktatúráját, az 1956-57 közötti időszakot egészen a rendszerváltásig, kiemelve egy-egy személy hősi helytállását.

A kiállítást a köbölkúti, bérmálkozásra készülő gyerekek is megtekintették (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A szentmisére és a Regnum Marianum Akadémia előadására a helyi közösség mellé érkeztek hívek a környékbeli falvakból, és megtekintették  a vándorkiállítást, melyet a nemzeti és a keresztény értékek megerősítése érdekében hozott létre a Nemzeti Emlékezet Bizottság, és amely a Kárpát-hazában kívánja bemutatni a hitvalló egyház magyar mártírjait.

A felvidéki helyszíneket a diószegi székhelyű Pannónia Polgári Társulás elnöke, Lancz Roland történész szervezi, aki elmondta, hogy a kiállítás következő állomása, a komáromi Selye János Egyetem, Csicsó, Szentantal, végül Somorja lesz az év végéig bezáróan. Majd a következő évben, márciusban ismét a Felvidékre érkezik a „Légy hű mindhalálig”- A hitvalló egyház magyar mártírjai címet viselő kiállítás.

– A “Légy hű mindhalálig” címet viselő kiállítás (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)