(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Október hónap 13. napján ismét megrendezésre került a körmenettel egybekötött fatimai engesztelő imaestbe nyúló délután a csallóközi Dercsikán. A lelki program a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templomban vette kezdetét.

A szentmise főcelebránsa és szónoka a csallóközi, vajkai gyökerekkel is rendelkező Író Sándor atya volt, aki az anyaországból, az esztergom-budapesti egyházmegyében található Szákszend egyházközség plébánosaként érkezett Dercsikára.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A szentmise kezdetén Kónya Márió dercsikai plébániai kormányzó köszöntötte a lelkipásztort. A mise igeliturgiájába Katona Júlia helybéli zarándoklatszervező kapcsolódott be.

A zenei aláfestést az ifjú kántor, Fodor Attila biztosította szép orgonajátékával Dunaszerdahelyről. A fatimai imaesten részt vett Simon Antal korábbi kántor is, aki 62 éven át szólaltatta meg a dercsikai templom orgonáját.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Sándor atya homíliájában szólt a papok szerepéről a prédikáció során, akik személyén keresztül Isten szól a hívekhez, a zarándokokhoz.

Elmondta, hogy tulajdonképpen két szívünk van, az, ami pumpálja a vért a testünkbe, aztán a lelki szívünk, tulajdonképpen a lelkiismeretünk, a lelkünk. Szóba hozta az ismert gondolatot is: ahol a szíved, ott van a kincsed.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az áldozás után következett a gyertyás körmenet a Karcsai úti Mária-szoborhoz. A körmenet élén a feszületet vivő ministráns haladt. A menetben a helyi önkéntes tűzoltók a lámpást, s a Szűzanya kivilágított szobrát vitték Katona Olivérnek, a testület vezetőjének irányításával. Utánuk haladtak Sándor és Márió lelkipásztorok, a kántor, majd a helyi és környékbeli hívek.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A Mária-szoborhoz érve Márió plébániai kormányzó mondott imát. A templomba visszatérve Író Sándor atya áldását adta a csaknem 80 zarándokra. Márió atya köszönetet mondott a segítőknek, közreműködőknek, akik kivették részüket a fatimai imaest lebonyolításából. Ugyancsak elismeréssel szólt a hívek igyekezetéről, hogy úgy tervezték a csütörtök estéjüket, hogy eljöhessenek hálát adni a dercsikai Szűzanyához.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A szentmise után a híveket a helyi egyházközség tagjai szeretetvendégségre hívták a kultúrházba. Jó volt kötetlenül elbeszélgetni, újra találkozni, s annak reményében búcsúzni, hogy legalább ilyen szép számban összejönnek jövő május 13-án is a zarándokok, amikor megkezdik a dercsikai fatimai imadélutánok májustól októberig tartó sorozatát.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)