Fotó: Szalai Erika

A közelgő helyhatósági választások alkalmával Komáromban teljes listát indít a magyar pártokat tömörítő Szövetség. A 25 képviselőjelölt és Bauer Ildikó, a párt polgármesterjelöltje hétfőn délelőtt mutatta be választási programját.

Bauer Ildikó köszöntőjében elmondta, az elmúlt időszakban képviselőjelöltjeik házról házra bejárták a várost azzal a céllal, hogy minél több véleményt meghallgatva alkothassanak átfogó képet „Komárom jövőjéről”, s egyúttal azzal is szembesültek a városrészeket járva, hogy milyen állapotok uralkodnak az egyes lakórészeken.

„A visszajelzések sokat segítettek elképzeléseink tökéletesítésében. Azokat rendre feldolgozva, szakértőkkel megvizsgálva alkottunk víziót Komáromról, hogy a jövőben ne improvizáljunk, hanem gondos terv szerint adjunk új lendületet Komáromnak”

– fogalmazott a polgármesterjelölt.

Bauer Ildikó, Orosz Örs és Héder Ágnes (Fotó: Szalai Erika)

A programbemutatón nyolc témakört soroltak fel, amelyeket egyenként kifejtve egy-egy képviselő mutatott be. Ennek alapján egy fejlődő, jól működő, zöldebb és tisztább, egészségesebb, okos város képe rajzolódott ki, amely lakosai irányában gondoskodó, biztonságos és élhetőbb a külvárosi részeken is, legalábbis a komáromi Szövetség víziója szerint.

Elsőként a helyi szervezet elnöke, Iván Tamás fogalmazta meg gondolatait a Fejlődő Komárom programpontról, melynek során kiemelte, az általuk kínált programban kiemelkedő szerep jut annak, hogy helyben, biztos megélhetést jelentő munkahelyeket hozzanak létre.

Emellett nagyobb gondot szeretnének fordítani az utak és a járdák karbantartására, de a parkolási gondok megoldására is szeretnének hangsúlyt fektetni, akár parkolóház építésével is.

A várost terhelő kamionforgalom csökkentésével kapcsolatban hangsúlyozta, felül kell vizsgálni az elkerülőút variánsait és zajvédő falak telepítését kell kezdeményezni. Iván Tamás arról is beszélt, hogy a városi hivatal által nem használt ingatlanokat a vállalkozások számára elérhetővé kell tenni.

Szabó Béla képviselőjelölt a Jól működő Komárom programponton belül kiemelte a nyitott önkormányzat fontosságát – értve ezalatt a közvetlen kapcsolattartást, a rendszeres konzultációt a lakosokkal és a helyi vállalkozásokkal, illetve kiemelte, véleményük szerint hosszabbított ügyfélfogadási időt kéne biztosítania a városi hivatalnak, valamint az ügyintézést elérhetővé kellene tenni a külvárosi részekben is.

Hangsúlyos szerepet kapott beszédében a város költséghatékonyabb gazdálkodása, amely alatt a városi cégek gazdálkodásának felülvizsgálatát értette.

Farkas Attila képviselőjelölt a Zöldebb és tisztább Komárom programpont alatt megjegyezte, korszerű, költséghatékonyabb hulladékgazdálkodásra van szükség. Az új parkok telepítése mellett azok rendszeres karbantartására, virágágyások kiültetésére és gondozására nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni, egyúttal városi kertész, városi építész alkalmazására is szükség lenne az átgondolt faültetések és városfejlesztés érdekében, mondta. Arról is szót ejtett, hogy mennyire fontos a környezetvédelem szempontjából a korszerű vízgazdálkodás, vagy épp az iskolabuszrendszer bevezetése a forgalom csökkentése érdekében.

Iván Tamás, Szabó Béla és Farkas Attila (Fotó: Szalai Erika)

Czifra György képviselőjelölt az Egészséges Komárom témakörét kifejtve elmondta, szükséges a városi sportpályák fejlesztése és karbantartása, a közösségi parkok létesítése és a kerékpárutak fejlesztése. Kiemelt szerepet szánnak a városi élsport támogatására, ahogy egy tehetségprogram bevezetésére is, húzta alá.

A jelölt szerint meg kell reformálni a városi fenntartású konyhákat a minőségi táplálkozás érdekében, dietetikusokat is bevonva. Szintén fontos eleme ennek a programpontnak egy egészségügyi szakközépiskola létrehozása Komáromban, természetesen a fenntartóval, tehát a megyével együttműködésben, jegyezte meg.

Marcinkó Adrián képviselőjelölt az Okos város témakörét felvázolva elsődlegesen a közvilágítás központi irányítását tartaná szükségesnek. Ezen felül digitális ügyfélkapu létrehozását, a városi informatikai rendszer megfelelő kihasználását, a problémabejelentő applikáció újjáélesztését tartaná elsődlegesen fontosnak.

Kitért arra is, hogy a városi oktatási intézményeket eszköz- és ingatlanfejlesztésekkel kell korszerűsíteni, de ugyanúgy elengedhetetlennek tartja a városi kommunikáció egyszerűsítését, így a városi újság és a televízió, weboldal, Facebook-oldal modernizálását a közérdekűség jegyében. Kulcsfontosságúként emelte ki a szorosabb együttműködést az egyetemmel: közös projektek indítását, az egyetemen végzettek tudatos bevonását a város vállalati, illetve városi hivatali életébe.

Tárnok Magda képviselőjelölt a Gondoskodó Komárom programpontban a bérlakások építését, a védőszolgálat munkájának támogatását, a szociális intézmények alkalmazottainak megbecsült bérezését emelte ki.

Hangsúlyozta egy komplex, idősbarát program kidolgozásának fontosságát is, illetve a humanitárius szervezetek, egyházak, önkéntes szolgálatot végző szervezetek összehangolt működtetését a városi hivatallal karöltve képzeli el.

Véleménye szerint célként kell megfogalmazni a marginalizált csoportok, a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatását, ahogy a kisnyugdíjasok, a mélyszegénységben élők helyzetének javítását is.

Czifra György, Tárnok Magda és Marcinkó Adrián (Fotó: Szalai Erika)

Orosz Örs képviselőjelölt az Élhetőbb Komárom a peremvidékeken is programpontban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Cserhát, Gadóc, Gyulamajor, Kabátfalu, Kava, Kisizsa, Kis- és Nagyharcsás, Lándor, Őrsújfalu, Pálmajor városrészeken a város lakosságának egytizede él. Szerinte ezek a településrészek megérdemlik, hogy rendszeres, kihelyezett lakossági fórumot szervezzen ott a város.

Hangsúlyozta, hogy nagyobb gondot kell fordítani ezen városrészeken a közbiztonság növelésére, de éppúgy fontos a játszóterek építése is ezeken a helyeken.

Kiemelte, Kabátfalura újból járhatna kisbusz, illetve egy mozgóbolt működtetéséről is szükséges lenne egyeztetni. Az őrsújfalusi lakosok számára városi rendőrség kihelyezett irodájának működtetését, orvosi rendelő nyitásának támogatását, az esővíz elvezetésének megoldását tartja szükségesnek.

Héder Ágnes a Biztonságos Komárom témakörében sürgette a jelenlegi kamerarendszer javítását, bővítését, hogy a rendszer hatékony eszköze legyen a bűntények felderítésének és egyúttal a bűnmegelőzést is segítse. Meglátása szerint szükségesek a gyakoribb járőrözések, akár gyalog is, illetve roma szakértők alkalmazása, polgárőrség megszervezése is fontos lenne. A képviselőjelölt kiemelte még a közlekedésbiztonság fontosságát, többek között tükrök, újabb gyalogátkelők és járdák kialakítását tartja szükségesnek egyes, kritikus helyeken.

A programpont 8 témakörét bemutatva, újságírói kérdésre elhangzott, pontos számításokat nem végeztek, hogy az egyes tételek mibe kerülnének a városnak, azt azonban hangsúlyozták, a jelenlegi költségvetés észszerűsítésével, átcsoportosításokkal ezek a főbb programpontok megvalósíthatók.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)