Bali Henriett a gondlati emléktábla előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A száznyolcvan éve született polihisztorra, Nécsey Józsefre emlékeztek a lévai Reviczky Házban. A nagy tudású verebélyi postamester régiséggyűjtő az igen gazdag kollekcióját Léva városának adományozta. Az odaajándékozott gyűjtemény lett az alapja a későbbi Barsi Múzeum gyűjteményének.

Az október 11-ei helytörténeti előadást Bali Henriett, a Barsi Múzeum igazgatója tartotta meg. Mint bevezetőjében elmondta:

annak az intézménynek a vezetője, melyet a Nécsey-gyűjtemény alapozott meg a húszas évek végén. Emellett Nécsey József tevékenységével alapozta meg Léva tágabb környékének a verebélyi régióban folytatott régészeti ásatásait.

Nécsey József régi nemesi család sarja volt, 1842. augusztus 27-én született Oszlányban. Már az édesapja is szenvedélyes gyűjtötte a régiségeket. A család anyanyelve ugyan német volt, ám József a szlovák és a magyar nyelvet is elsajátította. Selmecbányán kezdte meg a felsőfokú tanulmányait. Bányászati képesítést szerzett, de soha nem dolgozott a szakmában. A geológiát itt szerette meg, a régészeti kutatásai során nagyban tudta hasznosítani ebbéli ismereteit.

Előadás a Reviczky Házban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Útkeresés jellemezte ifjúi éveit, gyógyszerészgyakornok, s majd postamester lett. 1869-től több mint negyven éven át volt postamester Verebélyen.

A postamesterség mellett tovább gyarapította a családi vagyont, több hektárnyi területen gazdálkodott. Hat gyermek édesapja volt, közülük csupán a fogyatékkal élő leánya élte túl Nécseyt.

Nécsey József névjegykártyája (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A munkája és a gyermeknevelés mellett jutott ideje a gyűjtésre is. Szenvedélye volt a régészeti, néprajzi, képzőművészeti tárgyak, alkotások, leletek gyűjtése. A vagyona egy részét is a gyűjteményének bővítésére használta fel.

Nagy buzgalommal régészkedett. A Verebély határában lévő földvár ásatásaiból igen jelentős kora bronzkori leleteket gyűjtött be. Ez az anyag a Magyar Nemzeti Múzeumba került. Nécsey gyűjtőtevékenysége elsősorban a Barsi vármegyében volt ismert. Mindamellett a Zsitva és a Garam mentén végzett régészeti kutatásokat. A századfordulón a vasútépítés nyomvonalán folytatott Verebély környékén ásatásokat.

A városháza emeletén jött létre a múzeum (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Már a századfordulón gondolkodott a gyűjteményének múzeumban való elhelyezéséről, azonban ekkor még nem sikerült ehhez támogatókat szereznie.

Időközben több fia is elhunyt. István fia festőművész lett, kiváló illusztrátorként több ornitológiai művet illusztrált. Jelentősek továbbá a lepkerajzai, melyeket jelenleg a lévai múzeumban őriznek. Szerelmi csalódás miatt önkezével vetett véget életének. László fia művészettörténész volt, a Szépművészeti Múzeumban működött. Ő is fiatalon, tüdőbajban hunyt el.

Mint Bali Henriett az előadásában hangsúlyozta: Nécsey fiai halála után egyre komolyabban próbálkozott gyűjteményeinek állami kézbe adásával.

Az ásványtani kollekciót a lévai piarista gimnáziumnak adományozta, aminek köszönhetően közel négyszáz darabból álló ásvány- és kőzetgyűjteménnyel gazdagodott az intézmény.

A Nécsey-szoba az 1927-ben megnyitott múzeumban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint már írtuk, a Nécsey-gyűjtemény igen gazdag éremgyűjteménye mellett mintegy másfél ezer kötetes könyvtárt hozott létre. A könyvállományban javarészt történelmi, filozófiai, államtudományi könyvek mellett természettudományi kötetek is szép számmal voltak.

Nécsey kiváló kapcsolatot ápolt a szintén polihisztor neves lévai tanárral, Kriek Jenővel.

Iránta érzett tisztelete jeléül 1927-ben Lévának adományozta szinte a teljes gyűjteményét.

Az ajándékozott tárgyak között számos régészeti lelet, levéltári anyag, festmények (köztük a fia alkotásai), 1500 kötetes könyvtára és néprajzi tárgyak találhatóak.

Nécsey József idős korában (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Nécsey-gyűjtemény alapozta meg az 1927-ben alapított lévai székhelyű Barsi Múzeumot. Az intézmény vezetője a már említett Kriek Jenő volt.

Mint a feljegyzéseiben olvasható, két ütemben közel kéttucatnyi faládában szállították Lévára a kollekciót. Az intézmény a városháza második emeletén kapott helyet. A Barsi Múzeum sorsfordítókkal tarkított évtizedek alatt találta meg jelenlegi helyét a lévai vár tövében.

„Gyűjteményének számos tárgya ma is megtalálható múzeumunk tárlatanyagában. Október hónap műtárgya szintúgy az ő adományából került ki” – fogalmazott az intézmény jelenlegi vezetője.

Az egyik tragikus sorsú fia (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nécsey József 1929. január 17-én hunyt el. A Verebély melletti szőlőhegyen található családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

A keddi esemény végén leleplezték Nécsey József gondolati emléktábláját a Reviczky Ház termének falán. A lévai vár egyik megmaradt bástyájában kialakított kiállítótere, a Nécsey Galéria, tiszteleg Nécsey József emléke előtt.

A család kriptája Verebély mellett (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)