Az üzenetek (Fotó: Agócs Ildikó)

A világjárvány után immár élőben november 11-én a régió 17 iskolájából érkező 160 résztvevővel megvalósult a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ, a Pro scholis, az SZMPSZ Területi Választmánya és a Bátkai Alapiskola és Óvoda közös szervezésében a 15. projektnap, amely a Közös felelősségünk: környezetünk – életünk címet viselte.

A pedagógiai projekt célja többek között a közösség formálása, közös célok megvalósítása egy élhetőbb környezetért, környezettudatos magatartás fejlesztése, gyakorlati tevékenység útján történő tanulás, kompetenciafejlesztés, felelős közösségi magatartás kialakítása, kreatív, építő jellegű szemléletre nevelés, kritikai gondolkodásra, problémalátásra és –megoldásra irányuló cselekvéssorzatok megvalósítása – tudtuk meg Ádám Zitától, a pedagógiai projekt főszervezőjétől.

Mint kifejtette, a pedagógiai projekt témája a környezettudatos magatartás kialakítását szolgálta, olyan kompetenciák, problémalátási és -megoldási kreatív készségek kialakítását, megszerzését, ami környezettudatos felelős magatartássá szilárdul a felnövekvő nemzedékben.

Az almágyi projektosok (Fotó: Agócs Ildikó)

„A projektbe bevont tanulók a projektben való részvétel hatására öntevékeny, gyakorlatias szemléletű, környezetük és közösségük iránt felelős magatartású polgárokká válását segíthette elő. Jelen projekt ily módon erősítette a társadalmi kohéziót, segített leküzdeni a szociokulturális hátrányokat, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken élő tanulók társadalmi beilleszkedését a környezetvédelem, környezetszépítés, -építés, kertkultúra, a zöldebb és élhetőbb Gömörért/Nógrádért téma megvalósításán keresztül” – nyilatkozta Ádám Zita.

A projekt témája egy iskolai/helyi környezeti problémából indult ki, amire a projektesek megkeresték a lehető legjobb megoldásokat, válaszokat.

Ádám Zita szerint a pedagógiai projekt produktuma azt mutatta be maketten, fényképekkel, illetve kisfilmmel illusztrálva: mi az iskolai, helyi környezetvédelmi probléma, milyen tervet, javaslatot dolgozott ki közösen a projektcsapat a probléma megoldására, és azt hogyan valósította meg, milyen eszközökkel, változatos, nem szokványos formában.

A nagybalogi projektosok (Fotó: Agócs Ildikó)

A pedagógiai projekt 2022 januárjában kezdődött és 2022 novemberében ért véget, a tavasz-nyár-ősz évszakokat ölelte fel, hogy minél szélesebb és mélyebb dimenzióban bontakozhasson ki a téma és a problémamegoldás.

A határidő két tanfélévre tolódott ki, hogy a csapatok be tudják mutatni a téma feldolgozását, a termés betakarítását is, illetve abból tematikus kreatív kiállítást hozhassanak létre.

„A projekt alapvetően a valós környezeti problémák feltérképezéséből indult ki, ami elvezetett a megoldáshoz, a produktum elkészítéshez. Ebbe a projektbe szülőket, szakelőadókat is bevontak a tanulók, mert a tevékenység a valós problémák közös megoldására épült. Ezért a kommunikáció, egymás megnyerése a feladatnak fontos eleme volt a projektnek” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Ádám Zita.

A bátkai projektosok (Fotó: Agócs Ildikó)

Megtudtuk, hogy a 18 csapat projektje gazdag és színes tartalommal, a célok alapos átgondolásával mutatta be az élő környezet vizes helyeinek problémáját, madárvilágának életét, kert- és ligetépítésének, bogárhotel készítésének, makettek kivitelezésének munkálatait: 1. A víz védelmében – Dernői MTNY Alapiskola, 2. Kazinczy sulipark – Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola, Tornalja, 3. Kertelj! Kertelj! – Szilicei Alapiskola, 4. Rovarbarát kert – Református Közösség Alapiskolája, Rozsnyó, 5. Éljünk szép környezetben és egészségesen – Dereski Alapiskola, 6. Ha én városfejlesztő lennék – Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat, 7. A természet lágy ölén – Szombathy Viktor Alapiskola, Feled, 8. Apró lépések környezetünkért – Rimaszécsi Alapiskola, 9. A Sajóért tették – Dénes György Alapiskola, Pelsőc, 10. A kör közepén – Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek, 11. Az almágyi gyurgyalgok nyomában – Alapiskola és Óvoda, Almágy, 12. Harmóniában a természettel – Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat, 13. A nagydaróci alapiskola környezetvédői – Nagydaróci Alapiskola, 14. 2022 a változás éve, avagy tegyük szebbé Várgedét! – Várgedei Alapiskola, 15. Kertészkedni jó! – Nagybalogi MTNY Alapiskola, 16. Cakó vízivilága – Cakói Alapiskola, 17. Kertünk, rétünk ajándékai – Dobócai Alapiskola, 18. A bátkai gólyák – Bátkai Alapiskola és Óvoda.

Mint Ádám Zita kifejtette, a projektek megvalósításának módja, technikai kivitelezése is sokrétű és igényes munkát feltételezett, fényképek, kisfilmek, makettek készítésétől a vers- és meseíráson és dalszerzésen, játékkészítésen át az igényesség és a probléma komplex kezelése, megoldása jellemezte minden csapat produktumát.

Ádám Zita és Sebők Csilla (Fotó: Agócs Ildikó)

„A bátkai alapiskola méltó környezetben fogadta a projektnap résztvevőit.

A projekt zárása visszautalt a 2020-ban megépített, 2021-ben felavatott és átadott Összetartozás kertjében tett látogatásra, a projektkészítő csapatok megkeresték saját fájukat, ami egy madáretető formájában a környezet védelmére utaló kedves ajándékot kínált számukra.

Az immár majd másfél évtizede évente jelentkező pedagógiai projekt és projektnap egyre színesebb, tartalmasabb minőségi szinten létrehozott projekttermékkel jelentkezik, ami a fejlődés és szakmai hozzáértés bizonyítéka.

Gömörben otthonra talált és jól érzi magát a pedagógiai projekt, amiért köszönet illeti a mindig lelkes, tanulásra kész pedagógusokat.

A projektnap helyi szervezői igazi gömöri szíves vendéglátásban részesítették a természetvédő tanulókat és felkészítő tanáraikat, köszönhetően a támogatók nagylelkűségének” – mondta Ádám Zita.

Ádám Zita bevezető gondolatai – projektnap környezet 2022 Bátka

(HE/Felvidék.ma)