Munkácsy Mihály, Krisztus Pilátus előtt (Fotó: Wikipédia)

Krisztus király ünnepe mozgóünnep a katolikus egyházi naptár szerint, az egyházi év lezárása, a legutolsó vasárnap, amelyet egy héttel követ advent első vasárnapja.

Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítve az ünnepet.

Akkor világszerte kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak fel a legmagasabb hegyeken, magaslatokon a Megváltó emlékezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus-szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán.

A Megváltó Krisztus-szobor Rio de Janeiro-ban (1931) (Fotó: Wikipédia)

Az I. világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, amelynek mottója ez volt: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén rendelte el a pápa a Quasprimas enciklikával Krisztus király ünnepét, vagyis Krisztus király vasárnapját, ami főünnep.

A pápa az ateizmus, a kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy veszélye van mindennek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy Krisztus megváltói hatalmára rámutasson. Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére.

Freskó a pécsi Krisztus király-templomban (Fotó: Wikipédia)

Amikor a királyokra gondolunk, eszünkbe jutnak a gyermekkori mesék és a történelem órákon tanultak, királyokról és királyságokról. Nemzetünk uralkodói közt vannak tiszteletreméltók és szentként tisztelt királyok, akiknek tetteiről megemlékezünk.

Jézus királysága azonban teljesen mást jelent a számunkra, hisz minden emberi elképzelést felülmúl. A Újszövetség Jézus királyságáról ezeket mondja el:

„Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus ezt felelte: „Magadtól mondod ezt vagy mások mondták neked rólam?” Hát zsidó vagyok én? – tört ki Pilátus. – Saját néped és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél?” Jézus így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok – mondta Jézus. – Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” Jn.18.33-37.

Krisztus király szobra a lengyelországi Swiebodzin településen (Fotó: Wikipédia)

A világ legmagasabb Krisztus király szobra a lengyelországi Swiebodzin településen áll. A 440 tonnás műalkotás egy 16,5 méter magas mesterséges dombon áll, 2010 óta. A 15 tonnás fejet három méter magas aranyozott korona ékíti. Kitárt karjaival 24 méter széles. 33 méteres magasságával, ha figyelmen kívül hagyjuk a talapzatot és a koronát, három méterrel magasabb a híres Rio de Janeiróban álló Megváltó Krisztus szobránál.

„Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az örök életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat. Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert szeretnénk az igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes életünkben megvalósuljon Isten uralma és közösségeinkben megvalósítsuk Isten országát! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!” (ft. Horváth István Sándor)

Forrás: Magyar Kurír
(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)