(Fotó: Új Krisztina)

November 9-én ismét megrendezték a nagyszombati magyar misét a Szent Ilona-templomban. Ez a templom Nagy Lajos király és Pázmány Péter nagyváradi születésű püspök, esztergomi érsek, 1635-ben a Nagyszombati Egyetemet alapító Pázmány Péter városának legrégebbi, eredetileg ispotálytemploma. Itt a legtovább, az 50-es évekig voltak még magyar nyelvű misék, majd 2013 óta, idestova 3 hónap híján egy évtizede újra vannak és remélhetőleg sokáig, s még annál tovább is lesznek.

Mivel mindenszentek ünnepén, halottak napján, s azok nyolcadában nyolc napon keresztül szokás a római katolikusoknál a temetőlátogatás, a közösség tagjai Németh Rezső lelkipásztor kíséretében ellátogattak a keddi fél hét után kezdődő mise előtt a Kő úti új köztemetőbe, s gyertyát gyújtottak, imát mondtak a közösség egykori aktív tagjainak sírjánál.

(Fotó: Új Krisztina)

A misét Kiss Róbert általános helynök, kanonok, komáromi esperesplébános celebrálta, közreműködött főtisztelendő Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és pozsonyi lelkipásztor; ministrált Új Róbert Dunaszerdahelyről és Zilizi Kristóf.

Rezső főtisztelendő néhány szót is szólt az egybegyűltekhez a homília keretében. Ilyenkor valóban intenzívebben, nagyobb összpontosítással, odafigyeléssel gondolunk szeretteinkre, s idézzük fel elhunyt családtagjaink, közeli ismerőseink, barátaink emlékét. Minden nap elsejétől nyolcadikáig ha meglátogatnak a hívek bármilyen temetőt, altemplomi kriptát, nyughelyet, s imádkoznak szeretteik, a tisztítótűzben szenvedők lelkéért, akkor teljes búcsút nyerhetnek el számukra. Ennek feltételei a szentgyónás, szentáldozás, egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozása a Szentatya szándékára.

A misén szép számban voltak jelen a nagyszombati egyetemek hallgatói. Ebben nagy érdeme van Morovics László egyetemi docensnek is, aki hónapról hónapra hívja, részvételre buzdítja magyar anyanyelvű hallgatóit.

(Fotó: Új Krisztina)

Az áldoztatás alatt Fodor Attila orgonajátékával, Új Sámuel hegedűkíséretével egybekötve elénekelték az „Uram, jó nekünk itt lenni…“ kezdetű miseéneket. Kivonulásra pedig felhangzott a Nagyszombati Könnyező Szűzanyához íródott, Sinkó Ferenc egyházi költő tollából született „Hullajtod könnyeid bűneink fölött“…kezdetű nagyszombati himnusz néhány versszaka.

A mise után a szomszédos pasztorációs központban verssel, majd az ismert ősi ír áldás énekelt verziójával köszöntötték fel Kiss Róbert atyát 50. születésnapja alkalmából.

(Fotó: Új Krisztina)

Az este kötetlen beszélgetéssel, eszmecserével ért véget, kellemes hangulatban.

Megállapíthatjuk, hogy bár nem vagyunk sokan, de azért nem is kevesen, s adott az utánpótlás, így remélhetőleg még hosszú-hosszú évekig biztosítva van a magyar misék sorozata a Jóisten segítségével, a Magyarok Nagyasszonya, a Nagyszombati Könnyező Szűzanya közbenjárásával.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)