Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató novemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

„Kedves Olvasó! Az idei egyházi év végén arra kérlek, készíts egy leltárt. Leltárt arról, ami életedben oly magától értetődő, mindennapi dolog kellene, hogy legyen. Készíts egy leltárt arról, hogy az elmúlt éven – az ünnepes és ünneptelen félévben – hányszor szólt hozzád az Istennek Igéje, és hogyan formálta életed?” – szól a címlapon olvasóihoz Molnár Éva.

Csoma Annamária a háborgásról szól, mint írja: „Félelmetes néha, hogy a jó Isten milyen úton-módon adja tudtunkra az éppen időszerű fontos információkat. Legyen az fejmosás, megnyugtatás, vigasztalás, útbaigazítás – igyekszem irodalmi szavakat használni, bár az életben sokszor nem ilyen szókinccsel fejezzük ki a megélt helyzeteket.“

A gyülekezetek életét felölelő beszámolók sora Királyhelmecről indul. A Királyhelmeci Református Egyházközségben a lelkészválasztás folyamatának lezárásaként 2022. október 2-án ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Molnár Éva lelkésznőt. A gyülekezetben hitvestársa mellett tizenhét éve szolgáló lelkipásztor megválasztásáról és beiktatásáról Molnár Elemérnek, a gyülekezet korábbi lelkészének nyugdíjba vonulása után döntött a presbitérium, s így a gyülekezet mindkét lelkészi állása újra be van töltve – olvasható a cikkben.

Lénártfalván egyházmegyei kórustalálkozót szerveztek, Rimaszécsen a Szent Hubertus Lovasnapon Milne Marcell lelkipásztor szólt a megnyitón. Rövid igehirdetését a lapban olvashatjuk. Életjubileuma alkalmából köszöntik Pósa József gondnokhelyettest Rimaszécsen.

A pozbai református templomban tartották meg őszi közgyűlésüket a Barsi Református Egyházmegye lelkészei. Egyházunk Prágában végzett lelkészei számára Csémy Lajos professzor neve fogalom, róla emlékeztek meg. Évtizedeken át végezte a rábízott feladatot, s életével mutatott példát azoknak, akik a gyülekezeti szolgálatra készültek – emelik ki a nekrológban.

Interjú olvasható Okos Mártonnal, aki hiánypótló, gazdagon illusztrált könyvet írt a lengyel-magyar barátság erdélyi helyszíneiről.

A spliti magyar reformátusok is megemlékeztek az 1956-os forradalomról.

A portálunkon is publikáló Békeffy Lajos Kálvin küldötteinek ötszáz évvel ezelőtti brazil partraszállásáról ír.

A novemberi lapszámból sem hiányozhat a bibliai vezérfonal, valamint a fiataloknak szánt állandó rovat.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)