(Fotó: Pázmaneum)

A Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Vámbéry Ármin Gimnázium szervezésében került sor az Életkapuk – interaktív kiállítás fiataloknak c. tárlat megnyitójára február 9-én a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium épületében.

A gimnázium igazgatónője Valkai Anett üdvözölte a megjelenteket, többek között Forró Krisztiánt, a Nagyszombat megyei önkormányzat képviselőjét, a Szövetség elnökét; Kovács Gergelyt a Mindszenty Alapítvány képviselőjét, Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárásának viceposztulátorát; Bozay Krisztián dunaszerdahelyi esperes-plébánost; Menyhárt József megyei képviselőt; Olgyay Csaba állandó diakónust és a főszervező Pázmaneum Társulás elnökét Karaffa Attilát, Dunaszerdahely város alpolgármesterét.

(Fotó: Pázmaneum)

Forró Krisztián beszédében szólt a felvidéki magyarság egyik legkeserűbb időszakáról a második világháborút követő négy évben, amely a hontalanság, a jogfosztottság igazságtalan, megalázó időszaka volt. „A második világháború más népek, közösségek számára a szabadságot vagy a szabadságnak gondolt éveket hozta el, de a Csehszlovákiában élő magyaroknak, szüleinknek, nagyszüleinknek, a teljes jogfosztottságát jelentette. 1945 után szüleinket, nagyszüleinket megfosztották a szabadságuktól.

Ezekre az évekre, Mindszenty Józsefre és a szlovákiai ellenállókra azért is kell emlékeznünk, hogy egy pillanatra se felejtsük el, hogy senkinek sincs joga egy embert sem méltóságában megalázni, hogy a szabadság még a demokráciákban sem magától értetődő.

Ki kell állni érte. Úgy, ahogy azt Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, Mindszenthy József tette” – fogalmazott a szónok.

„Ez a kiállítás a tiétek” – kezdte ünnepi beszédét a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű gimnáziumban Kovács Gergely, aki miután röviden ismertette Mindszenty József hercegprímás életútját, fontosnak tartotta elmondani, hogy az esztergomi érsek különös szeretettel fordult mindig a jövő fiatalsága felé.

(Fotó: Pázmaneum)

Karaffa Attila megköszönte az intézmény igazgatónőjének, hogy befogadták a kiállítást és a diákokat arra biztatta, hogy Mindszenty életpéldája nyomán, mindig az igazságot és az értékeket keressék és álljanak ki mellette.

A kiállításmegnyitó végén Bozay Krisztián esperes-plébános kiemelte az édesanya szerepét és fontosságát a hercegprímás életében, majd a megjelentekkel a Mindszenty József boldoggá avatásáért könyörgő fohászt imádkozta el.

A megnyitón közreműködtek a gimnázium diákjai: Tóth Anna (Ismeretlen szerző: Katolikus vagyok!), Horváth Sofia Zina (részlet Mindszenty emlékirataiból), és énekeltek: Vass Virág, Németh Boglárka, Beke Anna Lili: Vigyázz a madárra! Felkészítő tanáruk Szabó Mária és Cződör Henrietta voltak.

(Fotó: Pázmaneum)

Hét szó, hét színes tabló – mint egykor a főpásztort a templomi oltáron fogadó hét gyertyaszál – és egy kapcsolódó vetélkedő, hogy ne csak megnézhető, de meg is fejthető legyen a kiállítás. Az egykori templomtérben feltárul Mindszenty bíboros gazdag életútja, és talán fellelhető benne életdöntéseinek és személyiségének a kulcsa is.

Az otthon, a templom, a börtön és az örök haza, ezek voltak az ő legfontosabb Életkapui.

A tárlat a nyilvánosság részére hétköznaponként 13:00 és 15:00 óra tekinthető meg a gimnázium épületében.

A Mindszenty-kiállítás második eseményére február végén kerül sor, a Kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan egy rendhagyó történelemóra keretében, amelyet dr. Farkas Zsolt plébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke tart majd a középiskolai diákoknak a totalitárius rendszerekről, az egyházüldözésről, a Mindszenty-perről és annak felvidéki vonatkozásairól.

(Pázmaneum/nns/Felvidék.ma)