A tél végi szám a lelkészi hivatásról szól, igyekszik ezt a témát több szempontból is megvilágítani. Mi is egy lelkész feladata? Mennyire sokrétű is ez a hivatás? Mit várnak el a hívek és a lelkipásztorok? Hogy látja környezetünk a lelkész munkáját? Mit mond a lelkészekről az Újszövetség?

Mivel is tölti napjait egy lelkész a parókián? A Lelkészeink a mindennapokban című írás sorra veszi a lelkészi munka sokoldalúságát, többek között betekintés nyújt azokba a mindennapi feladatokba, amelyek láthatatlanok a gyülekezeti tagok és a környezet számára.

A lelkészek számára tavaly megtartott őszi továbbképzés témája is a lelkészi hivatás volt. Az ott végzett csoportmunka a lelkészi önértelmezés kérdéskörét boncolgatta. A két helyszín – Nagybörzsöny és Mályi – workshopjának eredményét a Lélekbúvár rovat szerzője foglalta össze.

Teológiai rovatunk az Újszövetség fényében keresi a választ a központi témánkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre: Milyen lelkészei voltak az első keresztyén gyülekezeteknek? Mi volt a feladatuk? Beszél-e az Újszövetség lelkészről?

Egy riport erejéig ellátogattunk a Selye János Egyetem Református Teológiai Karára, ahol oktatókkal és diákokkal beszélgettünk a karon folyó képzésekről, lehetőségekről, tudományos konferenciákról és a lelkészi hivatásról is.

Magazinunk további írásai más vizekre eveznek. Izgalmas úti beszámolót olvashatunk Izlandról, ellátogatunk a csallóközi Nagykeszi gyülekezetébe és templomába.

Kultúra rovatunk egy Móricz-novellát közöl, melynek sajnálatos aktualitása épp a szomszédunkban zajló háború, és egy könyvet ajánlunk az olvasni szeretőknek hitről, szeretetről és szabadságról.

Rövid, igei gondolatokat olvashatnak különböző rovatainkban, és foglalkozunk a Kárpát-medence magyar reformátusságának híreivel, illetve az egyházunkban történt eseményekkel is.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

(Édes Enikő, Reformata.sk/Felvidék.ma)