A Csemadok évzáró taggyűlése Szepsiben. (Fotó: Zborai Imre)

A Csemadok Szepsi Alapszervezete – elsőként 2023-ban a Kassa-környéki járásban – megtartotta évzáró, évértékelő és tisztújító taggyűlését Szepsiben, a felújított városi művelődési központ nagytermében, 2023. január 15-én.

A tanácskozást Köteles László, a Csemadok-alapszervezet elnöke, a Csemadok általános alelnöke nyitotta meg. Az alapszervezet tevékenységéről szóló beszámolójában kiemelte:

„Az évzáró taggyűlés jelentőségét emeli az a tény, hogy a 2021-es év őszén a Csemadok Országos Közgyűlésére került sor Érsekújvárott. A taggyűlés azért is kiemelt fontosságú, mivel szervezeteink többsége 2024-ben emlékezik meg Szövetségünk megalakulásának 75. évfordulójáról, ezért már most, időben előkészíthetik az ünnepi megemlékezéseket. Továbbá mozgósíthatják tagságukat a küszöbön álló esetleges előrehozott parlamenti választások előtt, felhívhatják a tagok figyelmét a 2021. évi népszámlálás eredményeire, valamint az októberi közös önkormányzati választások és a megyei választások sikereire. Ismertethetik a tagokkal a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának alapszervezeti akciótervét a 2023-as évre. Az évzáró taggyűlések jó alkalmat nyújtanak arra, hogy reagáljunk a múlt év és az idei év jelentős eseményeire, illetve évfordulóira, hogy elmondjuk véleményünket a Csemadok munkájáról, keresve a különböző szervezetekkel, mozgalmakkal, intézményekkel, vállalkozókkal való termékenyebb együttműködés lehetőségét.”

A résztvevők. (Fotó: Zborai Imre)

A több mint kétéves áldatlan egészségügyi korlátozások megtépázták a Csemadok Szepsi Alapszervezete működését is. Az ülésen közösen értékelték ezt az időszakot és alkottak egy új jövőképet a Csemadok alapszervezete tevékenységére az elkövetkező időszakra. A taggyűlés elfogadta Szpisák Zsuzsának, az alapszervezet ellenőrző bizottsága elnökének gazdasági beszámolóját az alapszervezet gazdálkodásáról a 2022-es évben, megtárgyalta és elfogadta a következő időszakra szóló munkatervet. A Csemadok Alapszabálya V. cikkelyének 11. pontja értelmében új elnököt és új vezetőséget választottak.

Köteles László, a szervezet elnöke, aki 27 éven keresztül irányította az alapszervezet tevékenységét, lemondott. A taggyűlés egyhangúlag Gergely Adriánát választotta meg a szervezet új elnökévé.

Gergely Adriána, az alapszervezet újonnan megválasztott elnöke, aki egyben a szepsi városi önkormányzat képviselője, zárszavában megköszönte Köteles Lászlónak több évtizedes munkáját a szervezet élén. Kiemelte, hogy Köteles László méltóképpen szervezte az ünnepi megemlékezéseket és koszorúzásokat a városban, különösképpen Fábry Zoltán, a Csemadok tiszteletbeli elnöke tiszteletére, valamint a Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozatait, folyamatosan végezte és elősegítette a szervezet bővítését és tagtoborzását, az elmúlt években lehetőség szerint a szervezet rendszeresen megemlékezett jeles nemzeti ünnepeinkről és évfordulóinkról, a helyi civil szervezetekkel, a városi hivatallal és önkormányzattal, a városi művelődési központ képviselőivel együttműködve pályázott a városi kulturális műsorok és helyi, illetve regionális rendezvények megvalósítására és sikeresen szervezte a városi kulturális rendezvényeket.

Az elnöknő ezekkel a szavakkal zárta az alapszervezet taggyűlését:

„A mai évzáró taggyűlést körültekintően készítettük elő és bonyolítottuk le, szem előtt tartva azt a szempontot és elvárást, hogy hozzájárulhassunk Szepsi városában a szervezeti és kulturális élet további szilárdításához, az alapszervezet taglétszámának emeléséhez, a társadalmi és kulturális tevékenység fejlesztéséhez és az alapszervezet aktivitásának fokozásához.”

(Zborai Imre, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának titkára)