(Fotó: MNM)

Hónapról hónapra mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeum a Hónap kincsét, amely márciusban a magyar honvédség egyik megteremtőjének, Mészáros Lázár egykori honvédelmi miniszternek a fényképe.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy Mészáros Lázár több szempontból is egy különleges személy a magyar történelemben, ugyanis nemcsak a gyakorlati, de az elméleti hadtudományban is járatos volt.

A Magyar Tudós Társaság tagjaként máig érvényes, rendkívül fontos írásokat publikált, és ami nagyon sokat elmond az első felelős kormány honvédelmi miniszterének jelleméről, az az, hogy amikor a Batthyány-kormány ellehetetlenült, ő volt az egyetlen miniszter, aki nem mondott le a pozíciójáról.

Dr. Lengyel Beatrix, a Magyar Nemzeti Múzeum történész-muzeológusa arról számolt be, hogy a múzeum a fényképtárában immár három fényképet őriz Mészáros Lázárról. Az első két kép ajándékozás útján került az intézménybe, míg a kamaratárlaton bemutatott harmadik képet 2022 decemberében vásárolta meg a múzeum egy aukción. A Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának vezetője azt is elmondta, hogy a fotó 1885-ben Teleki Sándor képeként jelent meg.

Ebben a korban a fotó még nem volt sokszorosítható, így csak az eseményen bemutatott, rajzos változat maradt fenn. Gr. Lengyel Beatrix azt is hozzátette, hogy azzal, hogy Mészáros Lázár fényképe bekerült a múzeumba, kerek lett a fényképtári gyűjtemény.

Az esemény egy ünnepélyes aláírási ceremóniával ért véget, amelynek keretében a Magyar Nemzeti Múzeum és a Katonai Emlékpark Pákozd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójához kötődő emlékév kapcsán egy együttműködési megállapodást kötött.

Dr. Görög István, az emlékpark ügyvezetője kifejtette, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum és a Katonai Emlékpark Pákozd között – mert mindkét intézmény nemzeti emlékhely – egy összekötő kapocs alakult ki. Innen is jött a gondolat, hogy a forradalom és szabadságharc utáni 175. évben egy megerősítő együttműködés jöjjön létre a múzeum és az emlékpark között.

Mészáros Lázárt 1848. március 22-én Batthyány Lajos gróf felkérte, hogy az első független és felelős magyar kormány honvédelmi minisztere legyen. A miniszteri posztot csak május 23-án tudta személyesen átvenni, akkor érkezett haza Itáliából. Május 26-án császári és királyi vezérőrnaggyá léptették elő, amit még az uralkodó is szentesített.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar honvédsereg és a minisztérium megszervezésében. Joggal hívhatjuk őt a magyar honvédség egyik megteremtőjének.

A kép technikája a legkorábbi negatív-pozitív fotográfiai eljárás. A felvétel készülhetett papírnegatívra, vagy kollodiumos üveglemezre. Ebben az esetben a kép nagyobb részletgazdagsága, illetve az írott források alapján lehet tudni, hogy ez utóbbit használták.

Ezt a negatívot azután napfényre tették egy úgynevezett másoló keretben, és az alá helyezett, érzékenyített finom papírlapon jött létre az ezüstsók alkotta pozitív kép, amely közvetlenül a papírlap rostjai között helyezkedik el, és a rostok sokszor szabad szemmel is észrevehetőek. A felvételt minden bizonnyal a romantika nagy alakjának, Victor Hugonak a fia, Charles Hugo készítette. A Francia Császárság által üldözött Hugo és családja a brit koronához tartozó Csatorna-szigeten, Jersey szigetén élt 1852–1855 között.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)