Megemlékezés a templom melletti parkban (Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szentmisével és az 1848/49-es forradalomra  és szabadságharcra való emlékezéssel zárult le Ipolyvisken az a háromnapos eseményfolyam, mely során a község híres szülöttjére Kőnig Mórra emlékeztek. A március 17-e és 19-e között megvalósuló rendezvényen volt rendhagyó történelemóra, előadás, könyvbemutató valamint a márciusi eseményekhez köthető korabeli fegyvereket is felvonultató kiállítás is.

Vasárnap délelőtt Lormusz János esperes-plébános mutatott be ünnepi szentmisét Kőnig Mór születésének 200. évfordulója alkalmából az Antióchiai Szent Margit-plébániatemplomban. Az egyházi alkalmat követte az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett kis megemlékezés.

Baka Anita

A templom melletti parkban Baka Anita, az  Ipolyviski Katolikus Plébánia Közösség oszlopos tagja, a rendezvényfolyam főszervezője köszöntőjében kifejtette:

„Kőnig Mór neve mára már ismerősen csenghet a helybélieknek. Az 1848/49-es eseményekben sokat szenvedett. Értékes naplójegyzeteket hagyott hátra a forradalom napjairól.”

Majd röviden ismertette az elmúlt napokban megvalósult programokat.

Antal – Nyustin Ágnes (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A vasárnapi megemlékezésen Antal – Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere tartott ünnepi beszédet. Széchenyi István gondolatmentére fűzve kifejtette: közös a múltunk, közös a jövőnk, s ez adja meg a hazaszeretet alapjait. „Ha erősen él egy szebb, szabadabb jövő reménye és képesek vagyunk együtt egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségének” – hangzott el a megemlékezésen.

A megemlékezés a tisztelet koszorúinak elhelyezésével illetve a korabeli öltözéket viselő szőgyéni nemzetőrök díszlövéseivel ért véget. Ezt követően a megemlékező közösség Juhász Gábor vezetésével megtekintette a kiállítást.

Szőgyéni nemzetőrök díszlövés közben

Mint írtuk, Ipolyvisk háromnapos programsorozattal emlékezett Kőnig Mórra. Pénteken rendhagyó történelemórára került sor. Az előadásokat három iskola tanulói hallgatták meg. A gyermekeket stílusosan Kossuth-kiflivel kínálták.

Szombaton nagy érdeklődés közepette valósult meg a hivatalos megnyitó. Többek között Kicsindi Enikő A nagysallói csata című kötetét mutatták be a kultúrházban. Ezt követően Baka Anita ismertette az ipolyviski születésű Kőnig Mór életét. A kultúrház adott otthont továbbá a forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó kiállításnak. Ezt Juhász Gábor helytörténész mutatta be a nagyközönségnek.

Juhász Gábor tárlavezetés közben

Kőnig Mór 1822. szeptember 22-én született Ipolyvisken. A gimnáziumot a pesti piaristáknál végezte, teológiai tanulmányait a bécsi Pázmáneumban hallgatta. 1845-ben szentelték pappá.

A szabadságharc kezdetén a horvát betörések hírére a pesti önkéntesek közé állt, de a schwechati csata után, mint segédlelkész Vértesboglárra helyezték. Itt 1849. augusztus 17-én a magyar kormány proklamációjának kihirdetése miatt a felizgatott néptől bevádoltatván, Streith Miklós plébánossal együtt a császári seregek által elfogatott és a katonai törvényszék által javainak elvesztésére és 15 évi börtönre ítélték.

Kőnig Mór portréja a templomban

Először kötél általi halálra ítélték, végül Königgrätzbe vitték, ahol magánzárkában volt. Innen 1854 szeptemberében szabadult.

A börtön évei alatt titokban írt leveleket, feljegyzéseket. Ezek adják az alapot  későbbiekben az 1848/49-es visszaemlékezéseinek.

Később tanulmányi felügyelő és szemináriumi rektorhelyettes lesz Székesfehérváron.  1873-ban kanonok lett, majd 1876. júliusában budai főesperessé léptették elő. 1886. május 12-én Karlovy Varyban hunyt el.

A tárlat részlete

Mint Baka Anita a Felvidék.ma-nak elmondta: Lormusz János esperes-plébános kezdeményezte a falu híres szülöttjére való emlékezést. Hozzátette, a megemlékezéssel egy picit késtek, ám méltóképpen szerettek volna megemlékezni róla.

Az Ipolyviski Katolikus Plébánia Közösség a lekéri Dudich Ferenc Polgári Társulással és a helyi községi könyvtárral közösen szervezte meg a rendezvénysorozatot.  Színes, ám az alkalomhoz illő programsorozattal készültek – jelezte a főszervező.

A tárlat részlete

A kiállítással kapcsolatban kifejtette:

„a tárlat célja, hogy közelebb kerüljünk a nemzetünk számára oly fontos és meghatározó történelmi korszakhoz. Megismerjük a környékünkön zajló nagysallói csatát, amely a tavaszi hadjárat egyik legnagyobb győzelmével zárult. És nem utolsósorban, mi ipolyviskiek megismerjük Kőnig Mórt, aki ipolyviskiként látta meg a napvilágot és akire méltán büszkék lehetünk.”

Juhász Gábor a lévai Barsi Múzeum és a komáromi Duna Menti Múzeum hathatós támogatásának köszönhetően állította össze az egyedülálló időszaki fegyverkiállítást.

Foglalkozás a gyerekekkel (Fotó: Baka Anita)

Az eseményfolyam szakmai támogatói között meg kell továbbá említeni a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár gyűjteményigazgatóját, Mózessy Gergelyt, valamint Varga Mátyás segédlevéltárost. A szervezők segítségére volt továbbá Viszkó Levente, aki rendelkezésükre bocsájtotta Kőnig visszaemlékezéseit. Gyönyör János a családfakutatás terén nyújtott segítséget.

A hiánypótló jubileumi alkalom a közösségépítés mellett a helyi értékek feltérképezését, a múlt megismerését is szolgálta az Ipoly menti településen.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)