(Forrás: a Fórum Kisebbségkutató Intézet Facebook-oldala)

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege 2023. január 20. és február 17. között készült felmérésében aktuális közéleti-politikai kérdésekkel is foglalkozott. A felmérés mintáját 1051 Dél-Szlovákiában élő, magyarul tudó 18 éven felüli személy alkotta, akik közül 87% magyar anyanyelvű, 78% pedig magyar nemzetiségű.

Kvótás mintavételt alkalmaztunk, mégpedig a következő paraméterek szerint: magyar anyanyelv, magyar nemzetiség, nem, kor, iskolai végzettség, kerület, járás, településtípus. Az alábbiakban néhány eredményt közlünk.

1. Előrehozott választások, választási hajlandóság

A megkérdezettek 73,6%-a támogatja az előrehozott választásokat, 26,4% nem támogatja.

Ha Szlovákiában most tartanák a parlamenti választásokat, a megkérdezettek kétharmada menne el szavazni, ebből 38,4% biztosan, 28,4% valószínűleg. 22% nem szavazna (az egyik fele biztosan nem, a másik valószínűleg nem). 6% nem tudta megmondani, hogy elmenne-e választani, 5% pedig nem válaszolt a kérdésre.

2. Pártpreferenciák

Arra a kérdésre, hogy a felsorolt pártok közül melyikre szavazna, a válaszadóknak csupán 56%-a említett konkrét pártot, 44%-uk viszont nem. Az utóbbiak közül 20% még nem döntötte el, hogy kit választana, 13% megerősítette, hogy nem menne el szavazni, 11% pedig nem válaszolt.

A konkrét pártot említő válaszadók közül (N=590) a Szövetségre 58,3% szavazna. A Magyar Fórumot 15,6% választaná. A többi párt közül a Progresívne Slovensko (5,4%), a Hlas SD (4,9%), valamint a Smer SD (4,2%) az OĽaNO (4,1%) kapná a legtöbb szavazatot.

3. A pártokkal kapcsolatos elvárások

Itt két dolgot kérdeztünk.
Először, hogy a Szövetség és a Magyar Fórum együtt vagy külön induljon-e a választásokon. 58,4% a közös indulást támogatja, 8,7% szerint a két pártnak külön kellene indulnia. Emellett a válaszadók egyharmada nem tudott véleményt mondani.

A második kérdés, hogy szükségesek-e a Szövetségen belüli platformok vagy nem. Ez esetben 54,8%, vagyis még nagyobb volt a válaszolni nem tudók aránya. A fennmaradó 45,2% két csaknem azonos nagyságú csoportra oszlik: 22% szükségesnek tartja a  platformokat, 23,2% szerint el kellene törülni őket.

4. A politikusok ismertsége és preferenciája

Két különálló kérdés volt, az egyikben arról volt szó, hogy ismerik-e vagy nem az adott politikust, a másikban pedig arról, hogy választanák-e vagy nem. Az alábbi táblázatban százalékos megoszlásban közöljük a válaszokat. Az adatokat kerekítjük.

A politikusokat az ismertség csökkenő sorrendjében tüntetjük fel, a táblázat második, a potenciális választottságra vonatkozó részében pedig hozzárendeljük az egyes nevekhez a választásuk/nem választásuk arányát.

Ismertség és potenciális választottság

Kutatásvezető: Lampl Zsuzsanna
Munkatársak: Gyurgyík László, Mrva Marianna
Az adatgyűjtést az ASA, Agentúra sociálnych analýz végezte.

(Fórum Kisebbségkutató Intézet)