A közös produkció (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Március 28-án, kedden a kassai Thália Színházban került sor a Mi és Ti projekt keretében a közös magyar és zsidó kultúra estjére, melyet az ESTER egyesület rendezett.

Először Czajlik József, a Thália igazgatója köszöntötte a közönséget. Ez az intézmény mindig is a kultúrák találkozóhelye volt – mondta, dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja, aki szintén szólt a megjelentekhez.

A nézőtér megtelt (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Rövid beszédében közölte, megtiszteltetés számára, hogy a maga nemében egyedi és új kezdeményezés védnökségére kérték fel. Azért is vállalta, mert az egymás iránti megértésre napjainkban mindennél nagyobb szükség van.

„A kassai zsidók és magyarok békében és harmóniában éltek és élnek egymással. Tisztelték és tisztelik egymás kultúráját, szokásait, s gyakran a magyar a közös nyelv számukra. Egy időben itt élt az egyik legnagyobb virágzó magyar zsidó közösség. Annak építészeti és kulturális öröksége ma is egyik meghatározója Kassa hangulatának, „mint ahogy a magyar történelem és kultúra nyomai is minduntalan felbukkannak a városban.”

Dr. Hetey Ágota (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A multietnikus Kassát a nyelvi, vallási és etnikai csoportok otthonuknak tekintették, azt közösen építették és szépítették.

A nyelvi, vallási és etnikai türelem ma is jellemzi a várost, az itt élők nyitottak egymás kultúrájára, melynek egyetemes nyelve mindenki számára érthető.

Különös jelentősége van annak, hogy idén a zsidó pészah és a keresztény húsvét egy időszakra esik. A tavaszi nagy ünnep mindannyiunknak a megújulást és a szabadságot jelenti.

A Kaschauer Klezmer Band (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

„Mindig örömmel tölt el, ha egy olyan rendezvényt karolhatok fel, amely hagyományt teremthet. Hiszen a magyar és a zsidó kultúra számos alkalommal bemutatkozott már Kassán, de így, együtt most először láthatjuk kultúrák egy-egy jellegzetes szeletét.”

Végezetül megköszönte az ESTER egyesületnek és annak vezetőjének, Győri Mártának, valamint az összes közreműködőnek, hogy megvalósulhat ez a rendezvény.

Szólistájuk, Martina Eštoková (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Ivan Skljarszky, a kassai Zsidó Hitközség elnöke örömét fejezte ki, hogy részese lehet ennek a rendezvénynek abban a városban,

ahol a zsidók közel két évszázada élnek és együtt formálják, gyarapítják annak történelmét, kultúráját, műveltségét és gasztronómiáját.

„A magyar és a zsidó közösség élete városunkban a zsidók érkezésétől kezdve szorosan összefonódik, közös a nyelvük, közösek a kávéházak és a barátságok. Az első csehszlovák köztársaság időszaka, amelyet nagymamám csak «békebeli időknek» nevezett, a virágzás és a béke időszaka volt. A Kassán és környékén élő zsidók jómódúak, műveltek, minden területen beépülnek a többségi társadalomba. Kiváló orvosok, jogászok, építészek, gyár- és üzlettulajdonosok, iparosok, kiskereskedők. Új zsinagógákat építenek, megalapozzák közösségi életüket. Fejlesztik a várost, amely toleráns, kozmopolita, rendkívül gazdag kulturális élet és több nemzetiség együttélése jellemzi. Bohém elődeim magyar és cseh barátaikkal isszák a kávét, és eszmét cserélnek a Salkházban, az Imperiál kávézójában, báloznak az Európa Szálló tánctermében, sétálnak a Fő utcai úri korzón, színházba és kabaréba járnak.

Ivan Skljarszky (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A holokauszt tragédiája azonban megtizedelte a kassai zsidó közösséget. A haláltáborokba elhurcolt közel tízezer kassai zsidó közül néhány száz tért vissza a háborút követően. Vagyon, család, rokonok és barátok nélkül.”

Elölről kellett kezdeni mindent, voltak, akik a kivándorlást választották, a maradók részben beolvadtak a többségi társadalomba. A zsidó élet azonban a kommunizmus ideje alatt is folytatódott. 1989 után szinte ugrásszerűen kapott új erőre a közösség. Származásuk, hitük és hagyományaik visszavezették őket a gyökerekhez: az imaházba, de a város társasági és kulturális életébe is.

A kassai zsidók együttműködnek a város intézményeivel. Fejlesztik klubéletüket, az időseket segítő szociális szolgáltatásaikat, foglalkoznak a gyerekekkel. Helyiségeik hangversenyek, kiállítások, kulturális rendezvények otthonai.

Magyarország Főkonzulátusával és más magyar intézményekkel együttműködve kiállításokat szerveznek, emléktáblákat állítanak. „Összeköt bennünket a barátság, kölcsönösen támogatjuk egymást.

Illés Oszkár (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Olyan időket élünk, amikor a béke egykori fenntartói a szomszédjukra támadnak, a felebaráti szeretetet hirdető politikusok teljesen színt vallottak, és a szélsőséges eszmék ellepik a közösségi hálókat. A kisebbséget célba vevő gyűlölködő megnyilvánulások, az európai zsidó helyszíneket érintő támadások egyenesen arra szólítanak fel minket, hogy Mi és Ti készséggel forduljunk egymás felé, együttműködjünk, és megmutassuk a többieknek is, hogyan lehet.”

Az elnök ezért köszönetet mondott Magyarország kassai főkonzuljának és az ESTER egyesület elnökének, aki hihetetlen energiával, hosszú évek óta népszerűsíti a zsidóságot a maga legszebb formájában.

Az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

„Zsidóként már több mint ötezer éve itt vagyunk és itt is leszünk. A kassai zsidók mozgalmas, dicső, de kegyetlen múltjának felidézésével a jövőnket építjük” – zárta szavait az elnök.

Ezután a Kaschauer Klezmer Band és az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes adott műsort. Az előbbiek az egykori zsidó vándormuzsikusok repertoárjából mutattak be balkáni és besszarábiai eredetű dallamokat, az utóbbiak gömöri, magyarbődi és erdélyi táncokat adtak elő. A végén egy közös produkciót adtak elő nagy sikerrel.

A Thália színművészei, Szabadi Emőke Katalin Zelk Zoltán költőt idézte, Illés Oszkár Örkény István egyperceseiből adott elő.

Győri Márta (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A műsor végén Győri Márta, az ESTER egyesület elnöke köszönetet mondott a közönségnek, hogy részvételével támogatta a két kisebbség közötti kölcsönös kulturális párbeszédet. Egyesülete alapítása óta, több mint 20 éve együttműködik a hazai civil szervezetekkel.

„Erősítenünk kell a kultúráink közötti párbeszédet, mert ez a kölcsönös megértés, a problémák megoldásának és a konfliktusok megelőzésének eszköze, amelyből társadalmunkban, Európában és az egész világon így is van elég.”

Ez az est is hozzájárult a kölcsönös párbeszéd és a kölcsönös tisztelet kiépítéséhez. Majd minden érintettnek köszönetet mondott, hogy támogatták a Mi és Ti projektet. Az említetteken kívül a kassai Creative Industrynak, a Kassai Önkormányzati Kerület kulturális intézményeinek, és a Kassai Polgári Klubnak, valamint a fellépőknek.

Szabadi Emőke Katalin (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Egyúttal meghívott mindenkit a „Mi és Ti” projektet folytatására, melyre április 20-án kerül sor, amikor zsidó és magyar ételek és borok bemutatójára és kóstolójára kerül sor. Végül főleg egészségben gazdag pészahot és húsvétot kívánt, majd a közönséget meghívta egy pohár kóser vagy magyar borra.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)