Ülésezik a Szövetség Híd Platformja legfelsőbb döntéshozó szerve. A küldöttek az alább közölt dokumentumot fogadták el.

A Híd az együttműködés pártja volt, és jelenleg az együttműködés platformja. Azért döntöttünk úgy, hogy szoros szövetséget kötünk az MKP-val és az Összefogással, mert egy olyan gyűjtőpártot akartunk létrehozni, amely a szélsőségek mellőzése mellett, centrista jellegéből fakadóan a legtöbb – elsősorban szlovákiai magyar polgár számára nyújtja a legjobb választás lehetőségét és egyúttal megbízhatóságot és stabilitást is jelent. Három évvel az utolsó parlamenti választások után, ma, 2023. május 11-én is az a meggyőződésünk, hogy a Szövetség egy vissza nem térő lehetőség ennek a célkitűzésnek az elérésében.

A Híd ma is úgy tekint az MKP-ra és az Összefogásra, mint a legközelebbi politikai partnereire. A Híd ezzel a két politikai formációval akar a 2023-as választásokon egy közös listán, a Szövetség listáján, indulni. Meggyőződésünk, hogy közösen sikeresek tudunk lenni és ezáltal jobbá tudjuk tenni az emberek életét. Nem azért hoztuk létre a Szövetséget, hogy más lehetőségeken kelljen gondolkodnunk. A Szövetségre úgy tekintünk, mint a saját pártunkra, a partnereinkre pedig úgy, mint megbecsült párttársainkra.

Egy olyan pártban, amely a miénk is, nem történhet meg az, hogy a közösen felállított szabályainkat bárki megsértse. Az országos elnök sem teheti ezt. Egy olyan pártban, amely a miénk is, nem történhet meg, hogy pártunk olyan politikai irányvonalat vegyen, ami számunkra elfogadhatatlan. Az üres ígérgetés, a tények elferdítése, a politikai álláspontok népszerűség alapján való váltogatása, társadalmi csoportok és politikai ellenfelek minősíthetetlen becsmérlése olyan politikai irányvonal, amivel közösséget nem vállalunk. Ezt a vulgáris politikai bulvárt Igor Matovič hozta a szlovákiai közéletbe és Gyimesi György emelte át a szlovákiai magyar politikai térbe. Ezzel a politikával eredményt nem lehet elérni – ezt mi sem igazolja jobban, mint az OLANO elmúlt hároméves kormányzása, amely semmi mást nem hozott, csak káoszt és feszültséget. Pénzügyileg és jogállásuk tekintetében meggyengítette regionális képviseleteinket – helyi és megyei önkormányzatainkat, nemzetiségi téren pedig semmit nem váltott valóra sem a Matovič-kabinet, sem a Heger-kabinet kormányprogramjából. Amennyiben ez a vonal jellemzi majd a kisebbségi politizálást Szlovákiában, az alkalmatlanná válik az eredményes érdekképviseletre.

Az ilyen politikusokkal egy listán a Híd parlamenti képviselő-jelöltjei nem lesznek. A Híd platform nem lehet és nem is lesz részese egy olyan Szövetségnek, amely Gyimesi Györgyöt indítja a parlamenti választásokon. A Szövetségnek ezt a kérdést legkésőbb a soron következő grémiumi ülésen, május 15-én le kell zárnia.

Ehhez pedig az MKP platform egyértelmű állásfoglalása kell. Minden ettől eltérőt a bizalmatlanság és a folytatódó bizonytalanság jeleként fogunk értelmezni és amennyiben szükségessé válik, a szűk időkeretre való tekintettel ennek alapján fogunk lépni.

Ugyanakkor megerősítjük 2023. március 25-én hozott döntésünket, miszerint az MKP és az Összefogás addigi tagjaival szemben semmilyen kifogást nem emelünk és a Szövetség választási sikerének érdekében mindent megteszünk, hogy együtt eredményesen képviselhessük választóink érdekeit a parlamentben. A szövetségeseink felé tanúsított szolidaritásból a Híd platform ma úgy határozott, hogy amennyiben az MKP tudatosítja, hogy a pártot nem szétverni kell, hanem összetartani, úgy elfogadja az MKP által javasolt és az Összefogás által jóváhagyott névváltoztatást MAGYAR SZÖVETSÉG – MAĎARSKÁ ALIANCIA névalakra.

(Sajtóközlemény)