Pintér Zoltán 2023-ban megjelent könyve (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A közelmúltban látott napvilágot Pintér Zoltán, nyugalmazott plébános újabb kötete, mely aranymiséjének tiszteletére jelent meg a Jópásztor Alapítvány gondozásában és kiadásában.

A könyv verses gondolatokat és imákat tartalmaz. Farkas Zsolt a Jópásztor Alapítvány elnöke így ír az Előszóban: „A szerző „miniapostolkodásnak” is nevezi írásait, mert mint ő szokta mondani, nem költői lélekkel születtek, csupán verses formában fejezi ki a keresztény hit tanításának szépségét és mélységét.”

A hit fényénél megírt gondolatok az élet minden eseményére kiterjedve mutatják be a Teremtő bölcsességét, irántunk való atyai jóságát és szeretetét. A kötetben olvashatunk a családi és egyházi ünnepekről, nemzeti és keresztény értékekről, jeles napokról, a felvidéki magyarságot ért tragédiákról és történelmi eseményekről.

Megemlékezik felvidéki nagyjainkról, köztük Esterházy Jánosról, és a környék jeles személyiségeiről, a köbölkúti Stampay Jánosról és a szőgyéni Csongrády Lajos kántortanítókról, valamint a közelmúltban elhunyt Karaffa János atyáról, a felvidéki Pázmaneum alapítójáról.

A szerző megosztja gondolatait a humorról, és a pályafutásából néhány humoros történetet is felidéz. A vele készült riport ugyancsak olvasható a könyvben, melyben életéről, papi pályafutásáról, súlyos szívműtétjéből való gyógyulásáról vall Bokor Klára kérdéseire felelve.

Pintér Zoltán megjelent könyvei (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Pintér atya első kötete „Fohászok Gondolatok Köszöntők” címen látott napvilágot 2015-ben a Pázmaneum gondozásában, mely hasonlóan a második kötethez, a kegyelmi élet mindennapjait, ünnepnapjait, és a nemzeti értékeket tárja az olvasó elé.

Pintér Zoltán most megjelent könyve, a „Szeretnék, Uram…” megvásárolható a Szőgyéni Római Katolikus Plébánia Hivatalban.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)