Az Ébner-ház impozáns erkélyével (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A bányaváros központi tere tele van a gótika, a reneszánsz és a barokk kor csodás épületeivel. Számos építményhez jelentős magyar történelmi események, irodalmi és kultúrtörténeti momentumok párosulnak. Mindamellett a történelmi tér minden épülete igazi műalkotás. Ezek közé tartozik az Ébner-ház az egyedülálló faragott kőerkélyével, melyet gazdagon díszítettek antik tárgyú domborművekkel.

A ma Szlovák nemzeti felkelés terének nevezett tér 22-es házszám alatti épülete a 17. század első felében épült reneszánsz stílusban. A műemlékvédelmi kutatások igazolják, hogy a helyén egykor egy gótikus stílusú ház állt. Ezt bizonyítja a fennmaradt késő gótikus bejárat és a középkori relief csempék maradványai.

A polgárház ékessége a főbejárat felett található beépített erkély. Weinhart János szepesolaszi kőfaragó alkotását 1636-ban készítette el.

Divald Kornél Weinhart János, egy XVII. századbeli kőfaragó című cikkében a következőket írja: „Az erkély mellvédjét levélsorral ékes alsó és felső párkánya, valamint oroszlán- és női-fejes zömök posztamensei között kerubfejes keretbe foglalt domborművek töltik ki, mégpedig elől a lovastul a mélységbe ugrató Curtius s a kezét megégető Mucius Scaevola, két oldalt bal felől a bibliabeli Judit, jobb felől pedig Dávid parittyás alakja.”

A város egyik legjellegzetesebb épülete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Weinhart János munkája az északi reneszánsz stílus jegyeit viseli, mely részben az alpesi környéktől északra fekvő országok építészeti hagyományaiból indul ki. Az ácsolási és faragási technika, valamint a díszes motívumok kiválasztása is ezt a stílust mutatja.

Az erkélyt oszlopot tartják, melyeken fejek láthatóak, s figurális motívumok sokasága díszíti. Ószövetségi és antik korok motívumrendszere jelenik meg a kőből készült erkélyen.  A motívumok a bátorságot, a merészséget és a hazaszeretetet jelképezik.

Ószövetségi és antik motívumokkal díszített az erkély (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az erkély bal oldalán Dávid jelenik meg, karddal és bunkóval ábrázolják a Góliát ellen vívott győzelme után. Jobbra betániai Judit tűnik fel, aki egyik kezében kardot, a másikban egy levágott fejet tart.

Az utcafronti oldalon két dombormű látható az ablakok alatt. Az egyik Marcus Curtiust ábrázolja, aki a hagyomány szerint Istennek szentelte magát és önkéntes halált vállalt. A jobb oldali dombormű Mucius  Scarvoliust ábrázolja.

Weinhart János remekműve előtt egy emléktábla is tiszteleg a ház falán. A latin nyelvű felirat a csodás erkély megalkotásának dátumát is tartalmazza.

Az épület belső díszítése is igen értékes volt egykoron. A budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményében találjuk az Ébner-házból származó kályhacsempe előlapját, melyen Ézsaiás júdeai próféta alakja látható.

Az erkély alkotójának is emléket állítottak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kályhacsempe a ház 1907-es átalakítása során, az emeleti szobák dongaboltozatának elbontásakor került elő. A prófétát ábrázoló csempe mellett további hasonló, figurális díszű, zsánerjeleneteket, szenteket és prófétákat ábrázoló csempéket találtak akkor.  A csempék közül 22 darab került az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe, míg néhány további példány az Ébner-család tulajdonában maradt.

Az Ébner-ház földszintjén vendéglátóipari egység működik. Az erkély a térről teljes szépségében megcsodálható. Míves kidolgozásával a 17. században a tér legreprezentatívabb házává tette az Ébner-házat.

Étterem működik az épület alsó szintjén (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Forrás:
kozterkep.hu,

imm.hu,
K. Demuth – P. Hrúz – M. Šoka: Besztercebánya és környéke

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)