Az ősz a legszínesebb évszak, a Teremtő ujjlenyomatát látjuk a teremtett világ, a természet csodálatos színpompájában is. Általában egy-egy közösségről is elmondható – tagjai egyedisége miatt –, hogy színes. S hogy mindenki találjon valamit, ami őt a szokásos és pótolhatatlan kegyelmi eszközök mellett pluszban megérinti, s remélhetőleg az Istenhez, az Egyházhoz, a közösségéhez, esetünkben nemzetünkhöz is közelebb viszi, bizony a programkínálatnak is elég színesnek kell lennie. Ezt próbáltuk szem előtt tartani a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség pasztorális évének első negyedében, az iskolai év kezdetétől az advent megkezdéséig terjedő időszakban. Ezt szeretnénk csokorba foglalva, mint egy színes falevelekből álló ajándékot átnyújtani a kedves Olvasóknak.

Az új akadémiai, pasztorális és cserkészév kezdetén idén is a Szentlelket hívtuk segítségül a Veni Sancte-misében a pozsonyi ferences templomban. Iskolások, pedagógusok, szülők és a helyes nevelést szívügyüknek tartó jószándékú emberek imádkoztunk együtt.

Szeptember 24-én örömünnep volt közösségünkben, megyés főpásztorunk, Stanislav Zvolenský érsek atya látogatása miatt. Pasztorális látogatása keretén belül, hogy még jobban megismerje közösségünket, az általa celebrált magyar nyelvű szentmisén húsz fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Egy héttel később, az októberi missziós hónap első napján egy Magyarországon szolgáló, afrikai származású szerzetes, Emmanuel Ilodigwe szalézi atya mutatta be a vasárnap délelőtti szentmisét, mindenkit lenyűgözve magyar nyelvtudásával.

A hagyományt folytatva, idén is részt vettünk a máriavölgyi magyar búcsún, hiszen a Magyarok Nagyasszonyának tisztelete fontos helyet kap a közösség mindennapjaiban.

Október 14-én újraindult a teológiai magyar Szabadegyetem Pozsonyban. A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskoláról járó előadók az egész iskolaévben érdekes és hasznos témákat hoznak és osztanak meg a hallgatósággal.

Egy szép csütörtök estét tölthettünk együtt Pozsonyban, a ligetfalui szalézi központban szép számban összegyűlve dr. Csókay András jól ismert hívő katolikus idegsebésszel, aki feleségével és további munkatársaival érkezett és tartott tanúságtevő előadást az őt hallgató nagyközönségnek.

A rózsafüzér-hónap második felében ugyancsak az ősi Mária-kegyhelyre, az egykori pálos templomba zarándokoltunk az együtt rózsafüzért imádkozni kívánó férfiakkal, fiúkkal is. Október 21-én, szombaton délelőtt a Pozsonyból gyalogosan megtett zarándoklat a máriavölgyi bazilikában magyar szentmisével zárult.

Elhunytjainkért magyar nyelven a pozsonyi András temető központi keresztjénél mondtunk fohászt. Fontos számunkra, hogy ahol csak megvan a közös magyar ima és találkozás lehetősége, kihasználjuk azt.

November 14-én Kuzmányi István, a Magyar Kurír és Új Ember főszerkesztője volt közösségünk vendége. Beszámolt a magyarországi pápalátogatásokon szerzett élményeiről. A többi jelenlévő is elmondhatta, hogyan élte meg Ferenc pápa legutóbbi látogatásait, akár az Eucharisztikus Kongresszus évében, akár idén tavasszal. Ugyanennek a rendezvénynek a keretében egy fotókiállítás megnyitójára is sor került a Liszt Intézetben, mégpedig Süle Ágnes Katalin válogatott fényképeiből, aki a „Človek a viera“ (Ember és Hit) keresztény fényképész egyesület és a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség aktív tagjaként vehetett részt és fotózhatott áprilisban Budapesten, amikor Ferenc pápa néhány napot a magyar fővárosban töltött. A novemberi rendezvényen Bény község polgármestere, Herbácskó Anita és férje, Norbert is jelen volt, akik a Kossuth téri pápai misén a felvidéki magyarságot képviselhették a kurtaszoknyás falvak népviseletébe öltözve, így a fotókiállítás egyik képén is szerepelnek.

Annak is sokéves hagyománya van már Pozsonyban, hogy a városhoz is fűződő Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából az ún. Kék templomban gyűlnek össze a helyi és közelebbről, távolabbról érkezett kedves vendégek. Idén november 18-án, szombaton este tizedik alkalommal lehettem szervezője ennek az ünnepnek, melyen első alkalommal magyar püspököt köszönthettünk körünkben Fábry Kornél atya, szeptember 2-án püspökké szentelt segédpüspök személyében. Az általa celebrált ünnepi szentmisével egyben a Szegények VII. Világnapját is megtartottuk.

Krisztus Király főünnepén hálát adtunk a befejeződő egyházi esztendőért és közösségünk pasztorális évének első negyedéért, a színes és lelki fejlődést elősegítő őszért, a résztvevőkért, segítőkért, háttérimát biztosítókért.

Nagy örömmel léptünk be az új egyházi évbe, pasztorális évünk második negyedébe, az adventtől a közösségi sítúráig tartó ugyancsak nagyon szép időszakba.

A belső elcsendesedéshez, elmélyüléshez és a karácsonyra való jó felkészüléshez kínált segítségeinkről és programjainkról közösségi honlapunkon olvashatnak.

Minden kedves Olvasónak áldott adventi időszakot kívánok!

Fotók: Süle Ágnes Katalin (Človek a Viera) és Merényi Zita (Magyar Kurír)

A szerző a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztora.

(Molnár Tamás/Felvidék.ma)