(Fotó: Palóc Társaság, facebook)

A Palóc Társaság immár 28. alkalommal hirdette meg a magyar kultúra napja alkalmából a Kárpát-medencei esszéíró pályázatát. A pályázatra 106 pályázótól 101 pályamű érkezett be.

2024-ben az esszéírók az alábbi kilenc téma közül választhattak: Séta bölcsőhelyemen – Az édes otthon ismerete, szeretete; „Csatázom verseimmel…” – A 200 éve született Petőfire emlékeztünk; „Édes szép hazám” – A szülői és a hazaszeretet Petőfi költészetében; Nem mese, valóság – Amire szüleim, nagyszüleim, rokonaim emlékeznek; Megsárgult arcok – Fényképek, tárgyak mesélnek; Mesteremberek, mesterművek, mesterségek – Akik köztünk élnek s minket gazdagítanak; A kincs neve: édes anyanyelv –  Amíg ezt megőrzöd, addig élsz; „Az ember tragédiája”  mai üzenete; Megmaradás –  Hit és jelkép.

A Palóc Társaság idén is három korosztályban hirdette meg a pályázatát. Az alapiskolások mellett középiskolások és felnőttek küldték meg esszéiket.

A Felvidékről 45 pályázó jelentkezett, többségük alapiskolás (25 fő), 15 középiskolás és három felnőtt küldte el esszéjét. Az anyaországból összesen 51 pályázó nevezett be, emellett Erdélyből (7 fő), Délvidékről (2 fő) és  Kárpátaljáról (1 fő) is érkeztek alkotások.

A Felvidékről hét alapiskola kapcsolódott be. Ezek a következők: Csicsó – Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda,  Deáki – Deáki Alapiskola, Felsőszeli – Széchenyi István Alapiskola, Ipolyság – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság – Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Szentpéter – Kossányi József Alapiskola, Tardoskedd – Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola.

A bekapcsolódó felvidéki középiskolák között találjuk az ipolysági Szondy György Gimnáziumot és a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolát, valamint a karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskolát és a komáromi Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskolát.

A felnőttek az alábbi településekről neveztek be: Fülek, Ipolyság, Gúta.

Mint Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság vezetője kifejtette: „Köszönet a Kárpát-medence valamennyi iskolájának, amelyek az összetartozás jegyében bekapcsolódtak a Palóc Társaság magyar kultúra napi pályázatába!”

A hagyományokhoz hűen a beérkező pályaműveket a Kolczonay Katalin magyartanár, a Trianoni Szemle olvasószerkesztője vezette bizottság értékelte.

A 28. esszéíró pályázat alapiskolás kategóriájának fődíját Nagy Kristóf és Nagy Olivér, a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanulóinak munkája érdemelte ki. Kiemelt első díjban részesült Bukovszky Borbála (Kossányi József Alapiskola, Szentpéter) és Szalay Szabolcs (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság).

Első díjat kapott Kelko René (Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelű Alapiskola, Tardoskedd); Kunc Olívia (Deáki Alapiskola);  Szepesi Máté  (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság); Takács Richard (Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli).

A második díjat érdemelte ki Csécs Enikő (Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó); Csóvány Tünde (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság); Szaksz Patrik (Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli), Terdy Sarolta (Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó);  Václav Sarolta (Deáki Alapiskola).

Harmadik díjban részesült Kontár Benedek és Kontár Noémi (Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli), Takács Tamara (Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelű Alapiskola, Tardoskedd); Sily Enikő (Kiskulcsosi Általános Iskola). Az alapiskolás kategória különdíjasai lettek Bódi Orsolya (Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó); Csóvány Adrián (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság); valamint Süll Kiara és Süll Tília (Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli).

A középiskolások korosztályában a fődíj a nagybányai Gircsis Beáta Orsolyához vándorolt. Kiemelt első díjas lett Fehérváry Flóra (Szondy György Gimnázium, Ipolyság) és a kecskeméti Kerekes Alíz.

Első díjas lett Bölönyi Rita (Nagybánya); Dávid Krisztián (Barót); Hőnyi Bence (Kereskedelmi Szolgáltatások és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Karva) és Pető Kincső (Barót). Második díjban részesült Kardoš Bejámin (Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom); Rencsár Béla (Topolya); Wollent Zsófia (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság). Harmadik díjat kapott Kormos Domonkos (Karcag); Szabó Kálmán Tamás (Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom); Szűcs Roland (Karcag).

A középiskolásoknál különdíjas lett Borusz Lili (Karcag); Kuruc Levente (Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom); Rencsár Ágnes (Topolya); Terbák Orsolya Kitti – Matus Rebeka (Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Komárom).

A felnőttek között a fődíjat Kovács Sándor (Gyönyössolymos) érdemelte ki, kiemelt I. díjban részesült a gútai Angyal Árpád. Első díjas lett Bacskó Józsefné Balassagyarmatról és Német Nikoletta Csurgóról. Második díjban részesült Halász Éva (Harangláb) é Sebők Mihály (Szentegyházasfalva). Harmadik díjban részesült Bystron Karina (Fülek) és Farkas Ferencné (Budapest). Különdíjas lett Gyermán János Tamás Karcagról.

„Köszönjük valamennyi általános és középiskolás diáknak, a felkészítő tanároknak, valamint a felnőtteknek az érdeklődését, a dolgozatok megírását és  beküldését, részvételét a Kárpát-medencei magyarok összetartozását megszilárdító 28. tanulmányírói pályázatunkon!”

– emelte ki Z. Urbán Aladár.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)