Fotó: Szarvas László

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: nem mindenki fogadja örömmel Jézus jeruzsálemi bevonulását, tíz éven keresztül kereste a megoldási lehetőségeket a Calvin János Teológiai Akadémia, hogy önálló karként becsatlakozhasson valamelyik egyetemhez, bizonyságtétel az Úrral való kapcsolatról és a Gondviselőben való bizodalomról.

Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe, a sokaság egy része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! – kiáltotta a tömeg. Azonban nem mindenki örült ennek a győzelmes bevonulásnak. Sőt, voltak, akik terveket szőttek ellene. A virágvasárnapi történés részleteiről Palcsó Attila hetényi lelkipásztor szól igehirdetésében.

Tíz éven keresztül kereste a megoldási lehetőségeket a Calvin János Teológiai Akadémia, hogy önálló karként becsatlakozzon valamelyik szlovákiai, vagy akár magyarországi felsőfokú intézményhez.

2003. október 23-án, amikor a szlovák parlament elfogadta a Selye János Egyetem megalapítását, egyértelművé vált, hogy Református Teológiai Karon folytatódhat a református teológusok képzése. Mindezekről a küzdelmekről és változásokról Lévai Attila dékánhelyettessel beszélgetünk.

A 37. zsoltár 4. és 5. verse alapján az Úrral való kapcsolatáról és hitéről, a Gondviselőben való bizodalmát és szeretetét fogalmazta meg bizonyságtételében az Élő ige évének nyitó napján Győri Daniné Tóth Anett balatonszabadi lelkipásztor.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Húsvétvasárnap 7.05 órakor ismét református műsorral jelentkezik a Világosság egyházi műsor, amelyben Zuti Sándor nyugalmazott vajáni lelkipásztor szól a feltámadás örömüzenetéről.

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.