Miroslav Mojžita (b) és Kalmár Ferenc, a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság társelnökei a bizottság 15. ülésszakának lezárása után tartott budapesti sajtótájékoztatón 2024. április 10-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Szövetség üdvözli, hogy a szlovák és a magyar kormány képviseletében Miroslav Mojžita és Kalmár Ferenc ma aláírták a Magyar –Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság jegyzőkönyvét.

A ma hitelesített dokumentumról tudni kell, hogy a szöveg megtárgyalását a bizottság 2022. november 3-án befejezte. Minden kérdésben megszületett a kompromisszum, kivéve

a kettős állampolgárság kérdését és a beneši dekrétumokban foglalt kollektív bűnösség ügyét tekintve. Ebben a két témában tehát továbbra sem született megegyezés.

Ugyanakkor a dokumentum fontos ajánlásokat fogalmaz meg a két kormány irányába.

Ilyen például az a kezdeményezés, mely szerint a magyarok által legalább 15 százalékban lakott településeken a közigazgatásban olyan személyek is dolgozzanak, akik szóban és írásban képesek kommunikálni magyar nyelven is – ugyanis a Dunaszerdahelyi és Komáromi járásban részbeni és a többi járásban jelentős leépülés tapasztalható ezen a téren.

A jegyzőkönyvben szó esik továbbá a magyar nyelvű tankönyvek szabad használatáról, a magyar iskolákban a pedagógiai dokumentáció vezetésének egyszerűsítéséről, a megfelelő költségvetési keret biztosításáról a kétnyelvűség megvalósítására.

Említésre méltó még a történelmi műemlékek felújítása érdekében megfogalmazott közös szándék és a határ menti idegenforgalom közös fellendítése.

Üdvözlendő a szlovák tv és rádió magyar nyelvű adásainak bővítésére és fejlesztésére megfogalmazott ajánlás is és folytathatnánk.

Az anyag tartalmaz konkrét megfogalmazásokat is, mint például a komáromi Selye János Egyetem elégséges finanszírozása, a kassai Rovás Egyesület ingatlanjának és a Szlovákiai Református Egyház elkobzott ingatlanjainak rendezése.

A ma aláírt dokumentumot mindkét kormánynak el kell fogadnia és feladatul kell adnia az illetékes minisztériumoknak az abban foglaltak megvalósítását.

Ezt a folyamatot a dokumentumot előkészítő Kisebbségi Vegyes Bizottság fogja ellenőrizni. A Magyar Szövetség részéről azon leszünk, hogy a szlovák kormány teljesítse vállalásait. A két nyitott kérdésben pedig (kettős állampolgárság kérdése és beneši dekrétumokban foglalt kollektív bűnösség ügye) további tárgyalásokat szorgalmazunk.

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke 
Berényi József, a Szlovák–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság tagja 

(Magyar Szövetség/Felvidék.ma)