A szakmai gyakorlat a hallgatók és a vállalatok/intézmények esetében is sorsdöntő, hiszen meglehet, ezen keresztül ismeri meg egymást a munkaadó és leendő munkavállalója. Valódi win-win szituáció, a hallgatóknak fejlődési lehetőséget, míg a munkaadó számára innovációt nyújt. Ezt az egymásra találást könnyíti meg a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának (GIK) szakmai gyakorlata.

A kar felülete, a prax.ujs.sk lehetővé teszi a cégek, nonprofit szervezetek számára, hogy közvetlenül az egyetemről toborozzanak gyakornokokat. A GIK az Alkalmazott informatika, valamint Közgazdaságtan és vállalati menedzsment szakos hallgatói részére legalább háromhetes, kötelező szakmai gyakorlatot ír elő. A hallgató a diplomája megszerzését követően hasznos munkatárssá válhat a gyakorlatot biztosító vállalat/intézmény számára, mivel gyakorlata során megismerkedett annak feladataival, kihívásaival. A hallgatók szakmai gyakorlata, és így az általa elvégzett munka sem kell, hogy költséget jelentsen a gyakorlóhely számára.

A hallgatóinak szakmai gyakorlatával kapcsolatban együttműködési szerződést kötött 2024. április 8-án a GIK és a Sine Metu egyesület, a Gombaszögi Nyári Tábor, a legnagyobb hazai magyar rendezvény szervezője. A kar képviseletében Szabó Dávid, a GIK dékánhelyettese, valamint az egyetem részéről Ištvánik Norbert, a Karrier-tanácsadó Központ osztályvezetője tárgyalt ez ügyben Nászaly Gáborral, a fesztivál főszervezőjével és Borka Péter programigazgatóval. Az együttműködés célja a szakmai kapcsolatok elmélyítése és szakmai gyakorlóhelyek kialakítása, melynek keretén belül a kar hallgatói értékes tapasztalatot szerezhetnek a tanulmányaikkal összefüggő kötelező szakmai gyakorlatok elvégzése során.

A GIK további partnerintézményeket keres a hallgatói szakmai gyakorlatának bebiztosítása érdekében. A kar online felülete lehetővé teszi a vállalkozások és nonprofit szervezetek számára, hogy gyakornoki lehetőséget hirdessenek meg, a kar előszűri a jelentkezőket, a vállalkozás/szervezet pedig saját belátása, opcionálisan megtartott felvételi beszélgetés után dönthet a hallgató felvételéről vagy elutasításáról is.

A gyakorlati idő letelte után mind a cég, mind a hallgató visszajelzést kaphat az elvégzett munkáról. További információk a prax.ujs.sk weboldalon találhatóak.

(Sajtóközlemény)