Erik Tomáš (Fotó: TASR)

“Új lehetőséget kínálunk azoknak a munkavállalóknak és munkanélkülieknek, akik változtatni kívánnak életkörülményeiken vagy munkakörükön. Készek vagyunk az érdeklődőknek teljes összegben megfizetni a saját elvárásaik és képességeik szerint kiválasztott oktatási tanfolyamokat” – mondta Erik Tomáš munkaügyi miniszter.

A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium most beindított új projektjének célja, hogy segítsen az embereknek munkához jutni, a képességeiknek megfelelően érvényesülni a munkaerőpiacon.

Azoknak az érdeklődőknek, akik megfelelnek a projekt követelményeinek, a munkaügyi hivatalok kifizetik az oktatási- és átképzései tanfolyamok teljes összegét.

A projektbe bekapcsolódhatnak a munkahelyekre pályázók, de azok is, akik már alkalmazásban vannak, de valamilyen átképzés iránt érdeklődnek. Erről a minisztérium sajtó és kommunikációs osztálya adott ki tájékoztatást.

“Lehetőséget kínálunk az embereknek, hogy javítsanak munka- és életkörülményeiken. Megfizetjük a munkanélkülieknek teljes összegben a maguk választotta tanfolyamot. Támogatást nyújtunk azonban nemcsak a munkanélkülieknek, hanem azoknak az alkalmazottaknak is, akik szélesíteni akarják ismereteiket, professzionálisan kívánnak fejlődni, illetve további, számukra megfelelő készségeket akarnak elsajátítani” – nyilatkozta Erik Tomáš tárcavezető.

A kérvényezők maguk választhatják ki a nekik megfelelő tanfolyamot és a tanfolyamot szervező intézményt is.

A munkaügyi hivatalok viszont azokat a tanfolyamszervezőket fogadják el, amelyek legalább egy éve már az oktatás területén működnek. A kérvényeket a tanfolyam megkezdése előtt 30 nappal kell benyújtani az érdeklődő lakhelyéhez tartozó munkaügyi hivatalban személyesen vagy postai úton. A munkaügyi hivatalok minden egyes kérvényt külön bírálnak el. Az elbírálásnál a hivatalok figyelembe veszik az egyén feltételeit, adottságait, de azt is, hogy a munkaerőpiacon éppen milyen a kereslet az egyén által megjelölt munkakörre. A munkaerőpiac igényeit negyedévenként fogják aktualizálni. Amennyiben a munkaügyi hivatal a kérvényt elfogadja, az illetővel szerződést kötnek, amelynek alapján fizetik ki a tanfolyam díját. Ez a projekt azonban nem vonatkozik a B-típusú gépjárművezetői jogosítvány megszerzésére.

Amennyiben az érdeklődő nincs bejelentve munkanélküliként a munkaügyi hivatalban, a kérvény benyújtása előtt ezt meg kell tennie, amelyet megtehet a lakóhelyén kívüli, azaz az ország bármelyik munkaügyi hivatalában a Žiadosť záujemca o zamestnanie a sprostredkovanie vhodného zamestnania űrlap kitöltésével, ezt személyesen, elektronikus formában a www.slovensko.sk portálon vagy kitöltve postán is eljuttathatja a hivatalnak.

A jelentkezőket ebben a projektben legfeljebb kétszer támogatják. Amennyiben az érdeklődő másodszor is kérvényezi a támogatást, előnyben részesítik azt a tanfolyamot, amely kötődik az előző tanfolyamhoz. A második támogatást csak az előző tanfolyam befejezése után kaphatja meg a kérvényező.

Az új nemzeti projektet 2026 márciusáig tervezi a tárca és összességében több mint 42 millió eurót különítettek el a megvalósítására az Európai Unió pénzügyi forrásaiból, illetve a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)