(Fotó: SJG)

Immár hagyományosan irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye János Gimnázium díszterme. 2025. május 14-én került megrendezésre a Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny nemzetközi és országos fordulója.

A megmérettetésnek huszonöt éves hagyománya van a komáromi gimnáziumban. A verseny kezdeményezője, megalapítója és a mai napig főszervezője Csémy Marianna, az iskola szlovák szakos tanára. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be. A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül.

Ezért a verseny elsődleges célja az volt, hogy fejlesszük diákjaink szókincsét, nyelvi és kommunikációs készségét, megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját, valamint szereplési lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen szerepelnek nagyközönség előtt.

A rendezvény 25 éves múltra tekint vissza, és hosszú évek óta komoly szerepet tölt be a szlovák–magyar kapcsolatok ápolásában.

(Fotó: SJG)

A mára nemzetközivé bővült és hagyományokkal rendelkező megmérettetés egy osztályon belüli szavalóversennyel kezdődött 1996-ban. A szlovákiai magyar diákok részére indított komáromi kezdeményezésből több járás iskoláit megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát.

Az iskolai fordulót követően fokozatosan 1998-tól járási, majd kerületi szintűvé bővült a verseny. A Nyitrai kerület öt járásában működnek magyar tannyelvű iskolák, így a Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, Vágsellyei és az Érsekújvári járás legjobbjai már évek óta a Selye János Gimnáziumban mérik össze tudásuk legjavát. A rangos megmérettetésnek az évek során több száz résztvevője volt.

(Fotó: SJG)

A 2012/13-as tanévben első ízben az országos fordulót is sikerült megszervezni. A Besztercebányai kerület legjobbjai idén is ellátogattak a Selye János Gimnáziumba. Eljöttek a szerepelni vágyó diákok Rimaszombatból és Tornaljáról is. Idén a Kassai kerület diákjai is bejelentkeztek a megmérettetésre.

A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be. Az előadott versek és prózai művek szlovák írók alkotásai,de a diákok gyakran a világirodalomból is választanak műveket.

A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a 2001/2002-es tanévtől nemcsak a szlovákiai magyar fiataloknak akartak szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi iskolákat is Magyarországon, ahol oktatják a szlovák nyelvet. Az elmúlt 23 év alatt több általános iskola kapcsolódott be a megmérettetésbe, köztük budapesti, békéscsabai, nyíregyházi, pilisszentkereszti, tótkomlósi, dabasi, szarvasi, pitvarosi, nagycserkeszi, nagybánhegyesi, pilisszántói, piliscsévi, dunaegyházai és bükkszentkereszti résztvevőkkel.

(Fotó: SJG)

A magyarországi nemzetiségi iskolák tanárai elmondták, hogy szívesen vesznek részt Komáromban a szavalóversenyen, mert kedves fogadtatásban, házias, példaértékű vendéglátásban van részük.

A diákok által is nagyon kedvelt a rendezvény, mert új ismerősökre, barátokra tesznek szert, gyarapítják szókincsüket, fejlesztik nyelvtudásukat, beszédkészségüket.

A verseny bővítésének célja a kapcsolatteremtés volt a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyar diákok és pedagógusok között, egymás kultúrájának megismerése, egymás elfogadása. Szeretnénk ezzel hangsúlyt fektetni arra, hogy a fiatalok megértsék a kölcsönös tolerancia és megbecsülés fontosságát, hogy ezúton válhasson a költészet egyfajta kapcsolódási ponttá, amely összeköt minket. Az irodalom segítségével talán a Duna mindkét partján élő nemzetek és nemzetiségek is közelebb kerülhetnek egymáshoz.

(Fotó: SJG)

Az idei versenyt az iskola igazgatója Andruskó Imre és Csémy Marianna tanárnő, a verseny alapítója és egyben a rendezvény háziasszonya nyitották meg. Presinszky Emma, Púchovská Lea, Czibor Lea, Naňo Nimród, Varga Máté Larion és Hámori Dalma, a Selye János Gimnázium diákjai értékes kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek.

Idén a verseny fővédnöke Peter Pellegrini, a leendő köztársasági elnök volt. Jelenlétükkel megtisztelték a versenyt: Keszegh Béla, Komárom polgármestere, Balla István, a Nyitra Megyei Hivatal Oktatási Főosztályának vezetője, Mgr. Kocskovics Gabriella, az Iskolaügyi Minisztérium Nemzetiségi Szakosztályának főtanácsosa.

(Fotó: SJG)

Eredmények:

Országos forduló:

 1. kategória:
 1. Páleniková Lilien – Érsekújvár
 2. Bencsik Alíz– Naszvad
 3. Máté Végh Szabolcs– Rimaszombat

2. kategória:

 1. Sobocká Jázmin – Léva
 2. Molnárová Viktória – Gímes
 3. Góbis Sára – Rimaszombat

3. kategória:

 1. Podracky Kinga – Rimaszombat
 2. Senkuličová Dézi – Komárom SJG
 3. Zsapka Zsófia – Érsekújvár

4. kategória:

 1. Patay Richard– Gímes
 2. Szabó Réka – Rimaszombat
 3. Sláviková Sára – Naszvad
(Fotó: SJG)

Nemzetközi forduló

 1. kategória:
 2. Juhász István – Dabas
 3. Sörös Pál Szonja – Jásd
 4. Sebestyén Róbert József – Dunaegyháza

2. kategória:

 1. Varga Léna – Budapest
 2. Tóth Tímea – Tótkomlós
 3. Bobor Lili – Tótkomlós

3. kategória:

1. Nagy Bianka – Tótkomlós
2. Bánlaki Brúnó – Budapest
3. Koncz Alex – Budapest

4. kategória:

 1. Bigos Mia – Budapest
 2. Balog Gréta – Dabas
 3. Király Ádám – Budapest

A versenyzés után ünnepélyes eredményhirdetés következett.

A szerző a verseny főszervezője.

(Csémy Marianna/Felvidék.ma)