Csíksomlyó, 2022. június 4. Résztvevők a csíksomlyói búcsú szentmiséjén a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregben Csíksomlyón 2022. június 4-én. MTI/Veres Nándor

Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka – közölte a Krónika című erdélyi lap az egyház által közreadott programot ismertetve.

Az idei búcsús nagymisét pünkösd szombatján, május 18-án, a Kis- és a Nagy-Somlyó hegynyergében, a Hármashalom-oltárnál tartják meg, helyi idő szerint 12.30-kor (magyar idő szerinti 11.30-kor).

A csíksomlyói kegyhely őrei, a ferencesek minden évben egy mottót választanak az adott évre, amely egyben a pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú mottója is.

Idén a gyulafehérvári főegyházmegyében meghirdetett „Imádsággal megújuló közösség” témájú pasztorális évhez csatlakozva a csíksomlyói kegyhely is az „Újuljatok meg!” mottóval szervezi meg fogadalmi nagybúcsút.

A romkat.ro portálon közzétett program szerint május 17-én, pénteken 18 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet ünnepi rózsafüzér követ. Szombatra virradóan virrasztást tartanak a kegytemplomban.

Május 18-án, szombaton 7.30-kor kezdődik szentmise a kegytemplomban, 10 órától ünnepélyes rózsafüzér a Hármashalom-oltárnál. 10.30-kor a kegytemplom előtti térről elindul a kordon a Nyeregbe.

A búcsús nagymise után 17 órakor csángó szentmisével folytatódik a pünkösdszombati program a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban. Délután pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol vasárnapra virradóan virrasztást tartanak.

Május 19-én, pünkösd vasárnapján, a Szentlélek eljövetele ünnepén négy szentmisét mutatnak be a csíksomlyói kegytemplomban 7, 8, 10.30 és 18 órai kezdettel, pünkösdhétfőn pedig hármat, 8, 10.30 és 18 órakor – tudatta az erdélyi lap.

Felföldi László háromgyermekes család fiaként született Geszteréden. Általános iskolai tanulmányait követően a kecskeméti piarista gimnáziumba járt (1975–1979), majd Nyíregyházán elektroműszerészi végzettséget szerzett (1979–1981). Ezt követően felvételt nyert az egri főegyházmegye papnövendékei közé. 1986. június 21-én szentelték pappá az egri főegyházmegye szolgálatára.

Újfehértón (1986–1988) és Egerben (1988–1990) szolgált segédlelkészként, majd a debrecen–nyíregyházi egyházmegye létrehozása után Nyíregyházán volt segédlelkész (1990–1996). Ezt követően püspöki titkár (1996–1998), irodaigazgató-helyettes (1998–2009), plébános a debreceni Megtestesülés Plébánián (2003–2017), pasztorális helynök (2003–2015), a debreceni esperesi kerület esperese (2007–2017). 2015-től a debrecen-nyíregyházi egyházmegye általános helynöke. 2017-től az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője, a hitoktatás feladatának és az akolitusok csoportjának koordinátora, valamint a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa.

2020. november 18-án Ferenc pápa pécsi püspökké nevezte ki. Püspökké szentelésére és beiktatására 2021. január 6-án, Urunk megjelenése (vízkereszt) ünnepén került sor a pécsi székesegyházban.

A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a társszentelő Udvardy György veszprémi érsek, addigi pécsi apostoli kormányzó és Bosák Nándor nyugalmazott debrecen–nyíregyházi megyéspüspök volt. Püspöki jelmondata: „Cognovimus caritatem”, azaz „Megismertük a szeretetet” (vö. 1Jn 4,16).

(Maszol.ro/romkat.ro/MTI/Felvidék.ma)