Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat

PrintFriendly and PDF

február 7. - március 8.

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.

A pályázat célja

A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A TINTA Könyvkiadó korszerű kiadványai híven tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását. A kiadványok szerzői széles körben elismert nyelvészek, szakemberek: egyetemek, akadémiai kutatóhelyek munkatársai.

A szótárak összeállítói a legújabb módszerekkel vizsgálják nyelvünket és foglalják szótárakba gazdag szókincsünket. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1.Érettségi tételek magyar nyelvből (Újdonság) 2.Madách-enciklopédia (Újdonság) 3.Magyar szókincstár 4. Mit jelent? Diákszótár 5. Kihalt szavak kisszótára (Újdonság) 6.Kínai bölcsességek (Újdonság) 7.A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig 8. Három könyv együtt: Idézetvadász I-II-III. 9.A nyelvész emberközelből: Grétsy László 10. Anya–nyelv–játék 11. Miért értjük félre egymást? 12. Poétikai kisszótár 13. Semmelweis, az anyák megmentője 14. Nemzetközi kapcsolatok angol–magyar szaknyelvi szótára (Újdonság) 15.Nemzetközi kapcsolatok magyar–angol szaknyelvi szótára (Újdonság) 16.Tesztsorok angol nyelvből (Újdonság) 17.Tarts nyugatnak és más történetek (Újdonság) 18.Angol–magyar szókincsbővítő ellentétszótár (Újdonság) 19.Phrasalverbs magyar–angol szótár 20. Magyar–olasz beszédfordulatok 21. Német–magyar közmondásszótár (Újdonság) 22.Megelőzöm a számolási zavart 23.Megelőzöm a diszlexiát 24. Négy anyanyelvi felmérő együtt: az 5.,6.,7. és a 8. évfolyam számára 25. Két anyanyelvi felmérő együtt: a 9–10. és a 11–12. évfolyam számára 26. Rejtvényes szókincsteszt munkafüzet (Újdonság) 27.Közmondások munkafüzet (Újdonság) 28.Az írásjelek munkafüzet (Újdonság) 29.Gyerekmondókák (Újdonság) 30.Japán népmesék (Újdonság) 31.Hárommesekönyv együtt: Fundi a nagymamánál, Fundi kirándulni megy, Fundi óvodába megy 32. Meseszótár 33.Kutyaszótár 34. Palóc motívumok kifestőkönyve(Újdonság)

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 20 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2024. február 5-től 2024. március 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2024. március31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. Akönyvekkel együtt küldött számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek.

A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tinta.huhonlapon. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tinta.hu oldalról.

Részletek

Kezdés:
február 7.
Vége:
március 8.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS