15 C
Bratislava
14.1 C
Dunajská Streda
8 C
Banská Bystrica
11 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Sztorik a múltból

Ipolyi Arnold kötődése a csallóközi Bakához

Ipolyi Arnold (1823-1886) besztercebányai, majd nagyváradi püspököt a ránk hagyott szellemi hagyatéka alapján méltán nevezzük a magyar nemzet jeles fiának. A lexikonok többsége megemlékezik...

A kormányzó csallóközi származású főispánja

„mindig a rajongó hazaszeretet, a közérdek önzetlen szolgálata és a meleg emberbaráti érzés vezérelt …” (Jankó Ágoston) Jankó Ágoston 1921-ben még alispánként köszöntötte Horthy Miklóst a...

Jankó Ágoston alispán a felszabadulás idején

Az előző részben Jankó Ágoston alispánnak a szerb katonaság bevonulása után tanúsított helytállását tártuk fel, a korabeli források segítségével. Az események alapján egyértelműen igazolást...

Jankó Ágoston alispán helytállása a szerb megszállás idején

Olyan keserű időkben vállalta ő Pozsony vármegye irányítását, amikor minden politikusi tapasztalatára, hitére és bátorságára szüksége volt ahhoz, hogy felvállalja a küzdelmet az antanthatalmak támogatásával terjeszkedő cseh megszállók érdekeivel szemben.

Pozsony katonai megszállása

 „Wilsonovo Mesto. Wilson-város. Hát ez hol van? Marylandben vagy Connecticutben? Nem, ez Pozsony. Hja, ezt hívják önrendelkezésnek, amikor a fegyveres erő rendelkezik és elveszi, ami megtetszik neki. Csak éppen ennyi...

Bakai testvérpár küzdelmei az impériumváltás idején

Magyarország 1918 végére rendkívül nehéz helyzetbe került: az első világháború katonai veresége, a harctereken elesett katonák és a hadifogságban sínylődők magas száma, a Monarchia...

Magyar papként megfigyelve a csehszlovák demokráciákban

A független Csehszlovák Köztársaság megteremtőjeként tisztelt Tomáš Garrigue Masaryk alakja sokak előtt úgy jelenik meg, mint a demokratikus társadalmi rend megteremtéséért harcoló cseh polgári...

Bartal György tudós életútja

Kinek neve törvényhozásunk legdicsőbb szakával elválhatatlanúl össze van kapcsolva, s fejét a polgári cserkoszorú mellett az irodalmi borostyán is fedezi. (Toldy Ferenc, 1860) A beleházi és ethrekarchai család az...

A kormányzó Csilizközben

A Magyar Királyság kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós legemlékezetesebb csallóközi látogatására 1938. november 6-án került sor. A legfőbb hadúr ezen a napon vonult be honvéd csapatai élén, a környék és a város lakosságának ünneplése közepette, a húsz évvel korábban elcsatolt Komáromba. Kevésbé ismert tény, hogy 1943. március 13–án személyesen jelent meg a medvei híd felavatásán.

A felvidéki futball megszervezése 1919-ben

A futball történetének kezdetét a Kr. e. 3. századi Kínába vezetik vissza, ám a modern változata a 19. századi Angliához köthető. Még ebben az...

A visszacsatolás utáni küzdelmes hétköznapok

A Felvidék 1938-as visszatérése után felerősödtek a medvei híd megépítését kérő győri és csallóközi hangok. November 5-én a magyar csapatok először még kompon, majd...

Szorgalmas gazdákból kreált kulák ellenségek

A második világháború lezárását követően, a sztálini útmutatások alapján, mind a magyarországi, mind a csehszlovák kommunisták az egypárti uralom kiépítését tűzték ki célul. A...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei