9.5 C
Bratislava
10.2 C
Dunajská Streda
8.9 C
Banská Bystrica
9.4 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Sztorik a múltból

Üchtritz Emil báró az emigrációban

Üchtritz Emil báró családjáról és a forradalom kitörése előtti életéről szóló információkat sorozatunk előző részében tártuk fel. Forrásaink szerint „szabadságunk harcosai” közül bátorságával és leleményességével...

A bősi gróf 48-as szabadsághős apja

A Monarchia által biztosított békeidőben egyre több figyelem irányult a szabadságharc idején a hazáért és a nemzetért küzdő honvédekre. Az abszolutizmus elnyomó rendszerét követő...

50 év a csallóközi Bős szolgálatában

1884-ben ünnepelte fél évszázados jubileumát Ábel Ferenc, a csallóközi Bős érdemekben megőszült katolikus plébánosa. A településen való lelkészkedésének ötvenedik évfordulója alkalmából köszöntötte őt az...

Ábel Ferenc plébános a bősi csatamezőn

 „Patas és Bős közt fekvő fekete erdő- és vörös erdőben az ellenséggel összeütköztem;(…) mint a tüzérség, mint a lovasság, és a csatárláncul szolgáló honvédek magokat példás hidegvérűséggel és harci bátorsággal...

Dobos C. József csallóközi kötődése

Sorozatunk előző részében a híres magyar szakács életrajzával ismerkedtünk meg, aki a magyar konyha világhírű reformerévé, illetve a Magyar Királyság egyik jeles vállalkozójává vált....

A dobostorta világhírű alkotójának sikerei

„A főzés művészetét tanulni kell, míg az enni tudás többnyire vele születik az emberrel.”  (Dobos C. József, 1883) A XIX. század második felében Magyarországon alkotott egy nemzetközi mércével...

Tűzoltó bajtársak a szomszédból

A Magyar Királyság területén létrejött köteles és önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint a Széchenyi Ödön gróf nevével fémjelzett hivatásosok megalakulásával korábbi írásunkban foglalkoztunk. A XIX. századi...

Harc a tűz ellen a XIX. századi Csallóközben

Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya,...

Ipolyi Arnold kötődése a csallóközi Bakához

Ipolyi Arnold (1823-1886) besztercebányai, majd nagyváradi püspököt a ránk hagyott szellemi hagyatéka alapján méltán nevezzük a magyar nemzet jeles fiának. A lexikonok többsége megemlékezik...

A kormányzó csallóközi származású főispánja

„mindig a rajongó hazaszeretet, a közérdek önzetlen szolgálata és a meleg emberbaráti érzés vezérelt …” (Jankó Ágoston) Jankó Ágoston 1921-ben még alispánként köszöntötte Horthy Miklóst a...

Jankó Ágoston alispán a felszabadulás idején

Az előző részben Jankó Ágoston alispánnak a szerb katonaság bevonulása után tanúsított helytállását tártuk fel, a korabeli források segítségével. Az események alapján egyértelműen igazolást...

Jankó Ágoston alispán helytállása a szerb megszállás idején

Olyan keserű időkben vállalta ő Pozsony vármegye irányítását, amikor minden politikusi tapasztalatára, hitére és bátorságára szüksége volt ahhoz, hogy felvállalja a küzdelmet az antanthatalmak támogatásával terjeszkedő cseh megszállók érdekeivel szemben.

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei