Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: “Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.” Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Az élet nehézségeivel küzdő embereket hívja magához Jézus a mai
evangéliumban. Hívása tulajdonképpen mindenkihez szól, de könnyebben meghallják azok, akik keresztjüket hordozzák. Jézus azért hív mindenkit, hogy segítsen nekik, könnyítsen terheiken. Isten és az ember kapcsolatának az az alapja, hogy a Teremtő szeretettel megszólítja teremtményét és szeretetközösségbe hívja. Boldogok, akik válaszolnak erre a hívásra és elindulnak felé. Milyen jó volna, ha most, az adventi időben egyrészt meghallanénk ezt a hívást, másrészt mi is hívnánk imádságainkban Istent, hogy jöjjön el
közénk. Jöjjön el hozzánk, megfáradtakhoz, és segítsen rajtunk.

(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, add, hogy lelkiismeretem azt tanúsítsa: szeretem testvéreimet, hogy van bennem testvéri szeretet, mégpedig nem színlelt, hanem őszinte, vagyis hogy őszintén keresem testvérem javát, s ezért nem várok tőle semmiféle ellenszolgáltatást, csupán üdvösséget. Ámen.