Újra véget ért egy év, ilyenkor természetes, hogy számot vetünk azzal, mit hozott, és mit vitt el. Az MKP életében az új kezdés esélyét is hozta, az elmúlt nyolc év pozitívumaival és hibáival való szembenézést, helyzetünk, problémáink elemzésének szükségességét –  Újra véget ért egy év, ilyenkor természetes, hogy számot vetünk azzal, mit hozott, és mit vitt el. Az MKP életében az új kezdés esélyét is hozta, az elmúlt nyolc év pozitívumaival és hibáival való szembenézést, helyzetünk, problémáink elemzésének szükségességét – s ennek kapcsán a megszokottnál nagyobb turbulenciákat is. Mindez talán szükséges volt ahhoz, hogy erőteljesen a jövőbe tudjunk rugaszkodni, állapotaink mélyelemzésére, problémáink feltárására is szükség volt. Bizonyára lehetett volna több dolgot máshogy, jobban is csinálni, ám az vesse ránk az első követ, aki mindent hibátlanul tud elvégezni. Reméljük, hogy a vitatkozós időszak mögöttünk van, a jövő év eszmecseréi már valóban létünkről, az élet diktálta problémákról, s azok megoldási lehetőségeiről szólnak majd. Mert nem lesz sima év 2008 sem, az már most látható, a kormánykoalíció továbbra is provokálni fog bennünket, több kérdésben megint határozott hangon kell majd védeni jogainkat, érdekeinket.

A szlovákiai magyar közösség, s a Magyar Koalíció Pártja előtt is csak egy út van. Jobban ki kell használnunk a 21. század, az EU-s tagság és a schengeni rendszer kínálta lehetőségeket, jobban meg kell szervezni önmagunkat, professzionálisabban, hatékonyabban kell működnünk. Új utak, új lehetőségek fölött is el kell gondolkodnunk, közösségünk belső kohézióját is növelnünk kell csakúgy, mint szervezettségünket. Az öncélúságot, az egyéni vagy csoportérdekek közösségi érdekek rovására történő érvényesítését pedig viszszanyesegetni.

Építkeznünk kell tehát 2008-ban, gondolkodni és cselekedni. S ne tűnjön szerénytelenségnek, ha hozzáteszem: ünnepelni is. Van mit, hiszen jövő év júniusában 10 éves lesz az MKP. Fel kell mutatnunk ezt is, mint értéket, hiszen úgy a Magyar Koalíció Pártja, mint elődpártjai európai szinten is figyelemre méltó teljesítményt tettek le az asztalra. 1990 óta az ország életét érintő legfontosabb kérdésekben mindig a jó oldalon álltunk, a törvényeket és az alkotmányt tiszteltük és betartottuk, elősegítettük a szlovákiai társadalom és az egész kelet-közép-európai térség stabilizálódását és euroatlanti integrációját – s mindezt elsősorban azért tettük, mert ez a mi érdekünk is volt. Az pedig már nem a mi hibánk, hogy kisstílű partnerekkel vagyunk körülvéve, akik ezt a pozitív hozzáállást nem képesek mindig legalább a minimálisan elvárható civilizáltsággal s nagyvonalúsággal viszonozni.

Nekünk azonban nincs más lehetőségünk, mint az eddigi út folytatása: a saját értékrendünk, saját érdekeink alapján való továbbhaladás. Köszönet mindenkinek, aki megérti és támogatja ezt a szándékot. Köszönet mindenkinek, aki az elmúlt, közel tíz esztendő alatt is megértett és támogatott bennünket, köszönet mindenkinek, aki tevőlegesen is hozzájárult sikereinkhez, előrehaladásunkhoz. Köszönet a névtelen ezreknek, akik napi munkájuk vagy bármely választás során akár egy picit is hozzájárultak ahhoz, hogy közös szekerünk előre mozduljon.

Áldott Karácsonyt, békés és eredményes új esztendőt kívánok mindenkinek, az MKP minden tagjának és támogatójának, a szlovákiai magyar közösség minden jóakaratú tagjának! Békét, gyarapodást és optimizmust!

Csáky Pál, az MKP elnöke
(Forrás: www.mkp.sk)