.A Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma 2007. december 9-én tart megemlékezést a deportálás és a kitelepítés 60. évfordulója alkalmából.

„Emlékezz, Uram, mi történt velünk!
Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat!
Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre.
De te, Uram, trónodon ülsz örökké,
királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre.”
(Jer Sir 5,1-2.19)
A megemlékezés programja:
– 14:00 Ünnepi istentisztelet a református templomban
o Köszöntés: Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor
o Igehirdetés: Dr. Molnár János lelkipásztor,  a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja

– Ünnepi megemlékezés a református templomban
o Előadás: A gondviselés Istene – Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor
o Előadás: Soha többé 1945–1948  – Fehér Csaba, a Never Again Polgári Társulás elnöke
o Ünnepi beszéd: Csáky Pál – a Magyar Koalíció Pártjának elnöke

– Kopjafaavatás a meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére a református templom mellett
o Márai Sándor: Halotti beszéd (Szavalat)
o Ünnepi beszéd: Dr. Szenczi Árpád, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának tanára (Nagykőrös)
o Szolgál a Bátorkeszi Református Egyházközség kórusa
Vezényel: Szalay Katalin okleveles kántor
o A kopjafa Dr. Sidó Sziveszter bátorkeszi származású fafaragó alkotása

– Kiállításmegnyitó:
Never Again – Soha többé – 1945–1948

– Aláírásgyűjtés a volt Csehszlovák Köztársaság magyar és német nemzetiségű polgárainak erkölcsi és anyagi kárpótlásáért az 1945 és 1948 közötti meghurcolásuk miatt