A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség minden évben adventi lelkigyakorlatot rendez tagjai részére, amelyet mindig más cserkészcsapat szervez meg. Idén a 68. számú Apor Vilmos cserkészcsapat vállalta magára, hogy helyet biztosít a lelkigyakorlatnak és vendégül látja felvidéki cserkésztestvéreit. A lelkigyakorlat témája az „Emberebb ember – A hit cselekedetek nélkül halott” gondolat volt. A háromnapos lelki program vezetője Ferling György atya volt Magyarországról.

Az első nap, december 7-én a jelenlevő cserkészeket Nagy Gábor helyi lelkiatya és Retkes Darina, a helyi cserkészcsapat parancsnoka üdvözölte, majd az esztergomi belvárosi plébánia énekkara adott koncertet. Az esti szentmise után pedig a résztvevők megtekintették A muzsika hangja c. filmet.
Másnap, december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén az első elmélkedés a „Tudjuk honnan jövünk és hová tartunk” címet viselte, amelyet György atya tartott. Elmondta, hogy az ember élete hasonlít ahhoz a madárhoz, aki a sötétségből berepül egy világos szobába, átrepül rajta majd ismét az ismeretlenbe távozik. A kiscsoportos beszélgetések következtében, melyeket felnőtt cserkésztisztek tartottak, mindenki hozzászólhatott és saját gondolataival gazdagíthatta az elmélkedést. A sok odafigyelés is fárasztó lehet, ezért népi játékokkal igyekeztek felfrissíteni a hallgatóságot a rendezők, valamint vallásos dalokat énekeltek és gyakorolták a szentmisére az énekeket. Az ebéd után sem voltak tétlenek a cserkészek és a testi táplálék után a lelkiekre koncentráltak. György atya második elmélkedésében a „Ha már tudod hová akarsz jutni, akkor hogyan élhetsz minőségi életet?” kérdésre kereste a választ, majd a kiscsoportos beszélgetések keretében a cserkészek is megtárgyalták ezt a kérdést. Végezetül összegezték a 6 csoportban összegyűlt válaszokat.
A lelki csemege keretében a szentáldozás fontosságáról szólt a lelkigyakorlat vezetője és a jelenlevőknek lehetőségük is nyílott rá, hogy elvégezzék a szentgyónást, mely az áldozás előfeltétele. György atya segítségére érkezett két cserkészlelkipásztor is, Farkas Zsolt garamkövesdi és Balogh Károly perbetei lelkiatya.
A szentmisére a helyi plébániatemplomban került sor, ahol a lelkes fiatalok Advent 2. vasárnapjának előestéjén közösen imádkoztak és a templom falai között átgondolhatták aznapi tevékenységüket. A késő estébe nyúló beszélgetések jelezték, hogy a fiatalok nyitottak a kölcsönös párbeszédre és ha meghallgatják őket, akkor kinyitják szívüket és lelküket.
A vasárnapi szentmisével zárult a Szövetségi lelkigyakorlat. Retkes Darina, a kőhídgyarmati csapat parancsnoka és a rendezvény főszervezője elmondta, hogy az idei lelkigyakorlatra több helyről érkeztek cserkészek (Kéménd, Szőgyén, Bős, Udvard, Marcelháza, Komárom, Érsekújvár, Nagymegyer, Győr) és Ferling György atya olyan példákat állított a fiatalok elé, amelyekkel az életben is gyakran találkozhatnak. Az atya közvetlensége pedig mindenkit magával ragadott.
FelvidekMa – Karaffa Attila