Hagyományteremtő szándékkal hívta beszélgetésre választóit  Királyhelmec új polgármestere. Miután idestova szűk egy éve megváltozott összetételben zajlik a város irányítása, Balog József szükségét érezte annak, hogy beszámoljon a 2007-es év eredményeiről, a folyamatban lévő beruházásokról, a rövid távú tervekről és a város gazdálkodásáról.

Az a mintegy 250 ember, aki eleget tett a polgármester meghívásának, a város művelődési házának nagytermében – az elért eredmények kapcsán – megtudhatta pl., hogy Királyhelmecen idén elsősorban az út-, parkoló- és járdafelújítások jegyében telt az esztendő, de a város – a másfél millió koronás beruházásnak köszönhetően – ma már egy műfüves sportpályát is magáénak mondhat.
 
Nagyon hosszú a folyamatban lévő fejlesztések sora. Elkészült az ipari park infrastruktúrájának tervdokumentációja, amely 2008 első felében várhatóan valósággá is válik. Kizárólag olyan befektetők érdeklődésére számítanak, akik képesek lesznek sok-sok munkahelyet teremteni, mert a fiatalok, a családok elvándorlását saját jól felfogott érdekünkben meg kell állítani. Ugyancsak ezt kívánják szolgálni az Ady utcai standard bérlakások építésével. A tíz darab háromszobás lakás átadására a tervek szerint 2008 derekán kerül sor. Harminc eltérő komfort fokozatú szociális bérlakás épül a Vásártér utcában is, de több bérház tetőzete is megérett már a cserére.
 
A szennyvízcsatorna kiépítésének befejezése és a művészeti alapiskola új osztálytermének kialakítása ugyancsak a jövő évben várható. Elkészült viszont már a város energetikai koncepciója.
 
Királyhelmec többek között sürgősen foglalkozni kíván a művelődési központ, a ravatalozó és a Hősök tere rekonstrukciójával, a közlekedés és a parkolási lehetőségek ésszerű megoldásával, a Csonkavár környékének felújításával.
 
Ami pedig Királyhelmec város közeljövőre vonatkozó terveit illeti, ezek közül elsőbbséget élvez a szennyvíz- és az esővíz elvezetésének megoldása, a vízművekkel karöltve, újabb 30 bérlakás építése, a zöldterületek bővítése, a játszóterek EU-s normák szerinti kialakítása, valamint az illegális szemétlerakók felszámolása.
 
Balog József beszámolójának utolsó pontjából megtudtuk, hogy Bodrogköz központja a bankok számára megbízható, óvatos partner, kitűnő hitelfelvevő képességgel. A város évi költségvetése 115 millió szlovák korona.
 
A polgármester beszámolója után a vita következett, amelyben olyan lakosságot érdeklő kérdések kerültek terítékre, mint az O2 mobilszolgáltató antennáinak lakott területeken kívül ajánlott felszerelése, a Furcsa néven elhíresült lakótelep parkolási gondjainak megoldása, a város honlapjának arculatváltása, egy lehetséges pihenőzóna kialakításának kérdése. A kritikai megjegyzéseken túl Királyhelmec lakói nem fukarkodtak a dicsérettel sem, amikor megköszönték a város vezetőinek, hogy településük végre tiszta és virágos.
 
Furcsa mód senki sem volt viszont kíváncsi arra, amiről Királyhelmeccel kapcsolatosan leggyakrabban cikkezik a hazai sajtó: az önkormányzatban zajló állandó torzsalkodások okaira.
Szabad Újság