Az ősi magyar zarándokhelyen, Bacsfa-Szentantalon gyűltek össze papok és hívek, hogy részt vegyenek a Biblia évének felvidéki megnyitó szentmiséjén, amelyet Mons. Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspök, általános helynök mutatott be közel 40 oltártestvérével együtt.

A püspök atya az év elején körlevélben fordult a felvidéki magyar ajkú katolikus hívekhez, amelyben mindenkit a Szentírás olvasására, tanulmányozására buzdít. A 2008-as esztendő a Biblia éve. Ahogyan két évvel ezelőtt a felvidéki katolikus hívek csatlakoztak a Nemzeti imaévhez, tavaly pedig a Szent Erzsébet-évbe kapcsolódtak bele, úgy szükségességét érezte a magyar ajkú hívek pasztorációját felvállaló Orosch János püspök, hogy papjait és híveit a Biblia évébe is bekapcsolja. A püspök atya által a pasztoráció különböző területein koordinációs tevékenységet végző papok január 18-án az egyházgellei Pasztorációs Központban találkoztak, hogy megbeszéljék a különböző programok szervezését. A Biblia évében többek között biblikus tanulmányi napokra, ifjúsági és ministránstalálkozókra és zarándoklatokra is sor kerül, valamint folytatódik a Felvidéki Imakilenced, a Regnum Marianum Akadémia s egyéb biblikus tárgyú előadások is lesznek. Honlap készül majd –a magyarországihoz hasonlóan- a Biblia éve eseményeinek összefoglalására. A Mária Légió, a Pázmaneum, a különböző katolikus közösségek mind Orosch püspök atya védnökségével valósítják majd meg rendezvényeiket.

A lelkipásztorok találkozója után került sor a Bibliaévének nyitó ünnepségére a szentantali kegyhelyen. A templomot színültig megtöltötték a különböző egyházközségekből érkezett hívek. Az ünnepélyes bevonulás után a püspök urat, lelkiatyákat és a zarándoksereget a kegyhely plébánosa, ThDr. Morovics István köszöntötte. Majd Tóth László, a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ igazgatója szólt az egybegyűltekhez.

Orosch János püspök atya szentbeszédében fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Biblia tanítása minden korban és minden körülmények között aktuális, ezért eligazítást adhat nehéz időkben is. Megemlítette, hogy más vallások hívei – muszlimok, zsidók – kitűnően ismerik szent könyveiket, amely példát adhat sok katolikus családnak is, hogy megismerje a Szentírást és ezzel együtt a Teremtő Atya tanítását és Jézus üzenetét. A szavak fontosságát is hangsúlyozta a püspök atya, kiemelve, milyen nagy jelentősége van az egyes üzeneteknek.

„Szavak által tudjuk meg azt is, mi történik a világgal. Ez a szó lehet élő vagy akár írott is. Mindig a kommunikáció eszköze lesz… A beszéd, a szó Isten ajándéka. Azért kaptuk, hogy mi, emberek tudjunk egymással beszélni. De azért is kaptuk, hogy Istenünket megszólíthassuk.”

Szentbeszédében saját lelkipásztori élményeit is megosztotta a hívekkel a püspök atya. Elmondta, hogy most olyan évet kezdünk, amelyben magától az Istentől akarunk tanulni, a Szentírás évét. Ebben az évben a fő cél, hogy rájöjjünk, milyen sokrétű az Ige. A művészetekre, a zenei világra, szépirodalomra, költészetre, szobrászatra, de elsősorban a mi mindennapi életünkre is hatással van. Fontos, hogy a lelkiatyák még jobban elmélyüljenek a Szentírás tanulmányozásában és ezáltal tanítsák és magyarázzák az Igét. A 2008-as esztendőben, a Biblia évében több lelki program is megvalósításra kerül majd, amelyekről a Felvidéken megjelenő magyar katolikus médiumok adnak majd tájékoztatást.

A liturgia érdekessége volt a Szentírás intronizációja. Ez olyan formában történt, hogy az áldozati adományok között volt egy Szentírás is, amelyet a mellékoltáron található szív alakú tartóra helyezett el a püspök atya és megcsókolta a Könyvek Könyvét.

A szentmise végén a jelenlevők ünnepélyes áldásban részesültek és elénekelték a Pápai- és a Magyar Himnuszt.

Pázmaneum, Karaffa Attila