A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága ezúttal értesíti a leendő elsősök szüleit, hogy a 2008/2009-es tanév első évfolyamába a beiratkozás 2008. január 30-án /szerdán/ és 31-én /csütörtökön/ lesz 14,00 és 17,00 óra között az iskola épületében.

A klasszikus osztály mellett lehetőségünk van speciális osztályt is indítani a tehetséges tanulók számára. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzet munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.

Kedves Olvasó!

Az ember szorosan kötődhet faluhoz, városhoz, szülőföldhöz, hazához, családhoz, nemzethez. Az iskolához is, mert jelentős mértékben az oktatástól függ érzelmi életének, lelkének, értelmének gazdagsága. Történelmi korok, politikai rendszerek jönnek és mennek, de az iskola marad. Vannak száz-, ötszáz éves, sőt még idősebb iskoláink is. Ilyen ez a mienk is, hiszen százéves múlttal büszkélkedhet. Ódon falai között gyakran családok generációi ismerkedtek a tudományok, a művészetek és az erkölcs világával.

Az elmúlt évek legkiemelkedőbb eredményének azt tartjuk, hogy volt tanítványaink megállják helyüket az életben, a középiskolákban, egyetemeken, főiskolákon, s szeretettel és elismeréssel szólnak arról az iskoláról, ahol gyermekkoruk legszebb éveit töltötték.

Egy ajánlásban nem lenne szerencsés a hosszú évek történéseinek összefoglalására vállalkozni. Inkább azt lehetne végiggondolni, mi is egy oktatásra és nevelésre törekvő szervezet lényege. Mi az iskola?

Az egyik diák szerint az iskola különös világ. Egyszerre vonz és riaszt. Útvesztő, amely félelmetes, de kalandra csábító, ismeretlen, de megismerhető.
A gyermekkor világa tükröződik homlokzatán, de mögötte már a következő életkor titkai sejlenek: múltból induló, jövőbe vezető szép labirintus.

Kedves Szülők !

Ezen rövid bemutató segítségével tárjuk ki Önök előtt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola kapuit, ezen a kapun lehet bejutni a tudás, a művészetek, a mesterségek, az életre szóló barátságok birodalmába. Önöknek lehetőségük van az iskolaválasztásra! Rimaszombat és környékének iskolái között egyedülálló iskolánk fekvése, hiszen a város szívében, könnyen megközelíthető helyen fekszik.

Pedagógiai hitvallásunk: Minden ember nevelhető, fejleszthető szeretettel, türelemmel.

Célunk egy olyan, személyiségközpontú, családias hangulatú iskola, melyben jól érzik magukat a gyerekek és önbizalommal, értékeik tudatában lépnek ki a mindennapi életbe. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását, az integrált oktatást, az egészséges életmódra nevelést.

A 2008/2009-es tanévben is nagy szeretettel várjuk az elsősöket

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagyban eltér, ezért a nevelő- és oktatómunkát ennek megfelelően tervezzük. Figyelembe vesszük a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztését, valmint a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatását.
Minden tanuló számára lehetőséget biztosítunk a napközis ellátásra.

Immár hagyománynak tekinthető az óvodával való folyamatos kapcsolattartásunk, melynek jegyében Mikulás-műsort, karácsonyi ünnepséget, kézműves foglalkozást szervezünk a leendő elsősöknek. Szüleiknek is lehetőségük van a nyílt napok keretében megismerkedni az itt folyó lelkiismeretes oktató-nevelő munkával.

Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltése érdekében 18 színvonalasan működő szakkört működtetünk, valamint korszerű könyvtárral is rendelkezünk.
Munkánkat az iskolaszék és a szülői munkaközösség is hatékonyan támogatja.

Tájékoztató

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága ezúttal értesíti a leendő elsősök szüleit, hogy a 2008/2009-es tanév első évfolyamába a beiratkozás 2008. január 30-án /szerdán/ és 31-én /csütörtökön/ lesz 14,00 és 17,00 óra között az iskola épületében. A klasszikus osztály mellett lehetőségünk van speciális osztályt is indítani a tehetséges tanulók számára.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata /másolat/,
  • a szülők személyi igazolványa.

Bármilyen kérdése, van, megpróbálunk segíteni Önöknek az iskolában személyesen, vagy az 56 24432 –es telefonszámon.
Nagyon sokan dolgoznak szeretetből azért, hogy gyermekük szép, modern iskolában tanulhasson. Remélhetőleg hamarosan megkezdődik az iskola teljes átépítése és ódon falai új ruhát ölthetnek.
Szeretettel várjuk a kis elsősöket.

rimaszombat.eu