„Az MKP-s képviselők fontos feladatuknak tartják a lakosság korrekt tájékoztatását a városi önkormányzat munkájáról” – tájékoztatta honlapunkat Száraz Dénes, Érsekújvár alpolgármestere, majd hozzátette: „A város életének meghatározó eseménye a város éves költségvetésének elfogadása.”

„A decemberi városi képviselő-testületi ülésen a testület úgy döntött, hogy a költségvetési javaslatokat a szlovák és a magyar koalíció képviselői tárgyalóasztalnál egyeztetik a következő közgyűlés előtt. Az egyeztető tárgyalás január 18-ra 16,00 órára volt kitűzve. A szlovák koalíció képviselői ezen az egyeztető tárgyaláson nem jelentek meg. A 18,00 órakor kezdődő közgyűlésen olyan módosító javaslatokkal álltak elő, melyekről időben nem tájékoztattak. Az MKP-s képviselők a költségvetést az általuk beterjesztett módosító javaslattal együtt nem szavazták meg” – tudtuk meg Száraz Dénestől.
Az MKP frakciója a módosító javaslatok alábbi pontjait kifogásolja a dologi kiadások területén:
• a szemét elhordására szánt kiadási tétel 5 millió koronával való csökkentése,
• a városi utcák és járdák tisztítására, ill. a tavaszi és őszi nagytakarításra szánt tétel csökkentése 3,5 millió koronával,
• a felsőfokú oktatás (a pozsonyi Közgazdasági Egyetem kihelyezett bakalár tagozata) támogatásának radikális csökkentése 1millió koronával,
• az információs és tájékoztató iroda létrehozására szánt összeget túl magasnak tartják (1,5 millió korona) anélkül, hogy tudomásuk lenne arról, mire szánják ezt az összeget.
A beruházások területén kifogásolt pontok:
• nem tartják a legégetőbb problémának a városi szeméttelep rekultivációját 4 millió koronáért „városi pénzen”, mert ennek a problémának a megoldása szerepel az EU-s pályázatok között,
• kevésnek tartják a kultúrház színháztermének felújítására jóváhagyott összeget, amely az eredeti 10 milliós javasolt összegből 5 millió koronával lett csökkentve,
• támogatják az Emil Tatarik Strand és termálfürdő fejlesztését, de a szálláshelyek kiépítését nem a város adófizetőinek pénzén kell megvalósítani (3,5 millió korona) különösen akkor, amikor erre a célra nem készült el egy széles körű beruházási terv,
• fontosnak tartják, hogy a város területén és különösen a központjában minden utca szilárd burkolattal legyen ellátva (Iskola u., Törökszalasztó u.), ezért érthetetlen, hogy az eredeti javaslatból kikerült az Iskola u. felújítása,
• köztéri szobor alkotása ne terhelje a városi költségvetést (Ciril és Metód).
Az alpolgármester, kifejezve véleményüket elmondta: „A város életét meghatározó döntésekhez konszenzusra van szükség, hogy erősödjön a pluralitás a helyi közéletben. A tavaly elkezdett ígéretes párbeszédet folytatni kell. Ezúton is felhívjuk a szlovák koalíció képviselőit a város érdekeit szolgáló párbeszéd folytatására.”

FelvidekMa, ba