A Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Csáky Pál a Szlovák Hírügynökségnek kifejtette, hogy nem érti, ha a görögkeleti katolikusoknak és más felekezeteknek lehetnek püspökeik, akkor miért pont a 400 000-es lélekszámú felvidéki magyaroknak ne lehetne saját püspökük.

A továbbiakban elmondta, ha a fegyveres erőknek is lehet külön püspöke és más bonyolultabb kérdéseket is meg tud oldalni a Szlovák Püspöki Kar, akkor a magyar hívek kérdését miért nem tudja megoldani.

Az identitás megőrzésében a szlovákok saját nyelvükért, kultúrájukért és egyházukért harcolnak. El kellene fogadniuk, hogy más nemzetiségek is szeretnének ezekhez az értékekhez ragaszkodni, főleg most, hogy Szlovákia is belépett az Európai Unióba.

A Szlovák Püspöki Kar nyilatkozata szerint ez a kérdés már megoldott.

De vajon mi az igazság?

Az egyházmegyékben a magyar ajkú hívek pasztorációja püspöki szinten jelenleg sincs teljes mértékben megoldva. A Pozsony-nagyszombati érsekség területén Orosch János segédpüspök vállalta fel a felvidéki magyar katolikus papok és hívek gondozását. Több egyházi rendezvényt is szervezett, valamint részt vett az egyes egyházközségek, társulások által rendezett egyházi fórumokon, szentmiséken, teológiai és lelki napokon. Egyes szlovák nacionalistáknak ez annyira szemet szúrt, hogy megakadályozták az augusztusi bécsi Szent István király-ünnepségen tervezett részvételét, valamint különböző akadályokat gördítettek több magyar rendezvény esetében is. A Rozsnyói egyházmegyében Vladimír Filo püspök látja el a magyar hívek szolgálatát.

A Magyar Katolikus Püspöki Karnak a Szlovák Püspöki Karral kötött megállapodása egyelőre csak papíron érvényes, és néhány konferenciára, találkozóra korlátozódik. Szlovákiai magyar kispap továbbra sem tanulhat Magyarországon úgy, hogy haza is térhessen, s az itt élő mintegy 400 000 katolikus hívő szolgálatára lehessen. A Pozsony-nagyszombati Főegyházmegyében feltűnően magas a magyar papok áthelyezésének száma, s többször előfordult, hogy fiatal magyar papokat színtiszta szlovák egyházközségekbe helyeztek. Több magyar egyházi, lelkiségi, ifjúsági mozgalom és polgári társulás is létezik, akik programjaikkal igyekeznek a felvidéki magyar híveket megszólítani.

Felvidék Ma, Karaffa Attila