A Csemadok Komáromi Területi Választmánya és a Prudentia n.o. zártkörű rendezvényen emlékezett az 1994-ben, a komáromi sportcsarnokban 3500 választott felvidéki képviselő részvételével rendezett nagygyűlésre.

Tette ezt annak ellenére, hogy az 1994-es esemény emlékét közéletünk vezetői igyekeznek eltüntetni a köztudatból. Az egykori szervezők közül többen jelen voltak a rendezvényen, ahol a visszaemlékezésen túl kötetlen beszélgetésre került sor. A Felvidék több szegletéből érkezettek értékelték a jelent, és a jövő lehetőségeit mérlegelték. Egyetértettek abban, hogy az egyetlen magyar párt demoralizált állapotban van. Maga is hozzájárult ahhoz, hogy sok esetben az egyszeri polgár a saját szülőföldjén kiszolgáltatottnak érezze magát, illetve, hogy kivesszen belőlünk a nemzeti igényesség.

A szlovákiai magyar társadalom utólag kudarcként éli meg a három magyar párt egyesülését, hiszen így eltűnt életünkből a pluralizmus és sok esetben veszélybe került a véleménynyilvánítás szabadsága. Megoldást a jelenlévők az önrendelkezés kivívásában látják. Feladatunk, hogy a hazai magyar média ellenszelében a sajátjainkat is meggyőzzük mihamarabb ennek szükségéről, hiszen a határok légiesedését kihasználva világgá mennek fiataljaink. Szó esett  önkormányzataink helyzetéről is. A jelenlévők rosszallásukat fejezték ki azt tapasztalva, hogy településeink ivóvizünket, termőföldjeinket, kórházainkat, sportlétesítményeinket, cégeinket, kulturális örökségünket kiárusítják.

A Komáromi Disputa megrendezését a Szülőföld Alap támogatta.

P.A.